Dar Ojca Świętego dla Litwy – odpust zupełny


Papież Franciszek przy obrazie „Jezu, ufam Tobie” na placu Katedralnym w Wilnie, fot. vilnensis.lt/Laima Penek
Każdy, kto na terytorium Litwy pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, otrzyma odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Papież Franciszek pozytywnie odniósł się do prośby metropolity wileńskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Litwy (KEL) arcybiskupa Gintarasa Grušasa z 9 maja 2017 roku w tej sprawie. KEL otrzymał ostatnio stosowne pismo z Penitencjarii Apostolskiej.
Oto jego fragment: „Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) otrzyma ten wierny, który szczerze żałując za grzechy oraz natchniony miłością, w kościele lub kaplicy na terytorium Litwy odmówi pobożnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego wobec publicznie wystawionego Najświętszego Sakramentu bądź też przechowywanego w tabernakulum”.

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, za wyjątkiem przypadków zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów” („Enchiridii Indulgentiarum”), otrzymają również ci wierni, którzy z powodu choroby (lub innej usprawiedliwionej przyczyny) nie mogą wyjść z domu, ale szczerze i z ufnością prosząc o Miłosierdzie zarówno dla siebie, jak i dla innych, odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W innych okolicznościach będzie to odpust cząstkowy.

Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Polsce za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można uzyskać odpust zupełny od 12 stycznia 2002 roku.

Na podstawie: vilnensis.lt, vaticannews.va, faustyna.pl