Danuta Szejnicka: Podręczniki z Polski – to duże możliwości i duże wyzwanie


Danuta Szejnicka, ekspert Narodowej Agencji Edukacyjnej, fot.Wilnoteka
Z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego do Wilna dostarczono 7,5 tys. podręczników z języka polskiego i ćwiczeniówek dla klas 4-10, a także pomoce metodyczne dla nauczycieli. Na ich sprowadzenie zgodę wyraziło litewskie ministerstwo oświaty. Podręczniki zostały kupione z funduszy szkolnych.
 
 


 
Podręczniki z Polski zostały sprowadzone na okres przejściowy, w najbliższych latach trzeba będzie je zaadaptować na potrzeby polskich uczniów w szkołach na Litwie, gdzie w 70 szkołach z polskim językiem nauczania uczy się obecnie około 11 tys. uczniów. 

Danuta Szejnicka, ekspert Narodowej Agencji Edukacyjnej podkreśla, że dotychczasowe podręczniki do nauki języka polskiego należy zmienić, ponieważ są one przestarzałe ze względu na treści nauczania oraz pod względem przywoływanych kontekstów. Podręczniki sprowadzone z Polski przedstawiają rozwiązania metodyczne dostosowane do współczesnych realiów. Uczniowie mają okazję spotkać się ze współczesną polszczyzną, ze współczesnymi sytuacjami komunikacyjnymi.

 
Ekspert podkreśla, że nowych pomocy dydaktycznych nie należy traktować jako kodeksu. Podręczniki wydane w Polsce są opatrzone dodatkiem metodycznym, gdzie jest wskazane, w jaki sposób należy wykorzystywać materiał. 
 


Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z założeniem ministerstwa oświaty mają być adaptowane według założenia, że jest to etap nauczania, kiedy formuje się światopogląd i osobowość ucznia, żeby sięgając po podręcznik uczeń mógłby się orientować w znakach kulturowych, w symbolice.

Danuta Szejnicka głęboko wierzy, że polskie dzieci na Wileńszczyźnie w przyszłości będą lepiej znały swój język ojczysty.
 

Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz