Danuta Silienė ustępuje ze stanowiska dyrektora „Syrokomlówki”


Dyrektor Gimnazjum im. Wł. Syrokomli Danuta Silienė, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Na środowym posiedzeniu Rada Samorządu Miasta Wilna poparła rezygnację Danuty Silienė ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.








Decyzję o rezygnacji ze stanowiska dyrektora Rada Samorządu Miasta Wilna poparła jednogłośnie. Mer Wilna Remigijus Šimašius podziękował Danucie Silienė za wieloletnią działalność pedagogiczną, a także za pełnienie funkcji kierowniczej. Z rąk mera dyrektor odebrała dyplom oraz kwiaty.

Na objęcie stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Władysława Syrokomli zostanie ogłoszony konkurs. Tymczasowo obowiązki dyrektora placówki będzie pełnić Helena Marcinkiewicz.


Danuta Silienė jest absolwentką Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej. P
rzez wiele lat pracowała jako nauczycielka klas początkowych. Staż pedagogiczny D. Silienė to 50 lat. Funkcję dyrektora Gimnazjum im. Władysława Syrokomli pełniła przez 11 lat, od 2007 roku.

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli jest jedną z najstarszych polskich szkół w Wilnie. W 2014 roku obchodzono 60-lecie szkoły.

N
a podstawie: vilnius.lt, inf. wł.