D. Piontkowski: Zatwierdzono harmonogram deklaracji w sprawie oświaty


Fot. Youtube/Wilnoteka
W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich minister oświaty nauki i sportu Algirdas Monkevičius i minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zatwierdzili harmonogram deklaracji, która została podpisana w 2019 r.W harmonogramie deklaracji, który dzisiaj został podpisany przez ministrów oświaty Polski i Litwy, jest mowa o najważniejszym postulacie, który Polacy na Litwie zgłaszali od wielu lat. Dotyczy on zmiany statusu egzaminu z języka polskiego podczas matury. Do 2022 roku egzamin ma mieć status państwowy. Zebrane przez maturzystę punkty będą uwzględniane podczas rekrutacju na studia wyższe.

Dzięki deklaracji Polacy w szkołach będą mieli dodatkowe lekcje z języka litewskiego, aby mogli lepiej przygotować się do egzaminów maturalnych i ubiegać się o bezpłatne studia.


Minister oświaty Dariusz Piontkowski ma nadzieję, że zespoły będą mogły już się spotykać i na roboczo realizować zapisy harmonogramu deklaracji.


Zdjęcia: Albert Kraiczyński
Montaż: Tomasz Maksymowicz