„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Wisława Szymborska


Fot. organizatorów
W tym roku szkolnym kilka klas początkowych z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie bierze udział w międzynarodowym projekcie czytelniczo-ekologicznym „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”.


Ogólnopolski projekt edukacujny „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Polski oraz szkół polonijnych. Udział w projekcie zachęca uczniów do czytania, do przeżywania przygód głównych bohaterów i do wyciągania wniosków oraz przekładania ich na rzeczywistość, na codzienne życie. W ramach projektu uczniowie badają śnieg, eksperymentują, tworzą plakaty zachęcające do czytania, przed kwarantanną wymieniali się książkami. Nauczanie zdalne nie zatrzymało pracy, bo przecież czytać i dzielić się wrażeniami można i na odległość. Powstają piekne prace plastyczne i wirtualne wystawy, a przy omawianiu lektur nie brakuje pozytywnych emocji i zaangażowania.

Realizacja projektu wymaga potwierdzenia zrealizowanych zadań projektowych, co owocuje otrzymaniem dyplomu.

Wraz z uczniami klas 1b,2b,3a,3b bawią się czytaniem panie Lilija Mikonienė, Liucija Kolpak, Grażyna Lachowicz-Erkoyuncu, Joldana Wincel.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji