Czy w Polsce będzie debata na temat celibatu?


klerycy źródło-sxc.hu
Coraz więcej duchownych decyduje się na porzucenie stanu kapłańskiego na rzecz życia świeckiego. Głównym powodem jest celibat. Takie informacje podaje część polskiej prasy, między innymi dziennik "Polska The Times".
Media przytaczają wyniki badań profesora Józefa Baniaka, socjologa, byłego wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wynika z nich, że tylko w 3 na 42 polskie diecezje w 2006 r. sutannę zrzuciło 60 kapłanów. Jeszcze w 1998 roku były 32 takie przypadki. Można sądzić, że w ciągu ostatnich 50. lat z kapłaństwa odeszła aż jedna trzecia ogólnej liczby duchownych, którą szacuje się na blisko 35 tysięcy. Przypuszczalnie przyczyną ponad połowy tego typu decyzji był celibat. Z badań przeprowadzonych na próbie ponad 800 kapłanów wynika, że sutannę zrzucają głównie młodzi księża. Spada także liczba powołań kapłańskich i zakonnych. Od 2006 do 2009 r. liczba kleryków w seminariach diecezjalnych spadła o 880 i wynosi dziś 3732 seminarzystów.

Czy
w Polsce odbędzie się zatem debata na temat celibatu? Miejmy nadzieję że tak, ponieważ tylko dialog może pomóc w uzdrowieniu sytuacji w Kościele, nie tylko polskim.