Czterokrotnie więcej osób prosiło o azyl na Litwie


Słup graniczny, fot. lt.wikipedia.org
W 2010 roku liczba obcokrajowców, którzy prosili o azyl na Litwie, wzrosła czterokotnie w porównaniu z rokiem 2009. Powodem tego była znacznie większa liczba emigrantów z Gruzji. Dla większości z nich Litwa była jednak tylko przystankiem w drodze do krajów Europy Zachodniej.
O schronienie na Litwie ubiegali się mieszkańcy 15 krajów. W 2010 roku podania o azyl funkcjonariuszom Straży Granicznej wręczyło 313 obcokrajowców. Rok wcześniej było ich zaledwie 74.

Emigranci o azyl występowali najczęściej na granicy, w punktach kontroli. Zdarzały się też przypadki, gdy osoby nielegalnie przekraczające granicę, dopiero w momencie wpadki, składały oficjalną prośbę o azyl.

Najczęściej o schronienie proszono na granicy z Białorusią ? funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali tam 198 podań od obywateli różnych państw. 

Skład narodowościowy uchodźców był zróżnicowani, przeważali jednak Gruzini. W roku ubiegłym 255 obywateli tego kraju szukało tymczasowego schronienia na Litwie, podczas gdy w rok wcześniej było ich zaledwie 20. O azyl w 2010 roku prosiło także 28 obywateli Rosji, 7 Afgańczyków, 6 Ormian, 4 Kirgizów, 3 Tadżyków, 2 obywateli Syrii oraz po jednym przedstawicielu Białorusi, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Indii, Iranu, Mołdawii, Serbii i Ukrainy.  

Na podstawie: "Lietuvos rytas"