Czas na złożenie zeznań podatkowych do 2 maja


Budynek Państwowej Inspekcji Podatkowej Regionu Wileńskiego, fot. wilnoteka.lt
Już w tym tygodniu Państwowa Inspekcja Podatkowa udostępni „brudnopisy” – wypełnione formularze zeznań podatkowych za 2017 rok, które poprzez bankowość elektroniczną można sprawdzić, uzupełnić o brakujące dane, ewentualne ulgi podatkowe i jednym kliknięciem wysłać. W tym roku Państwowa Inspekcja Podatkowa przygotuje 1,8 mln takich formularzy.
„Co roku staramy się ułatwić proces składania deklaracji podatkowych poprzez wprowadzenie maksimum danych już do wstępnych formularzy zeznania podatkowego – wówczas pozostaje tylko je wysłać. Oczywiście najbardziej na możliwość złożenia deklaracji czekają osoby, które chcą skorzystać z ulg podatkowych i odzyskać nadwyżki podatkowe” – poinformowała dyrektor Departamentu Powinności Podatkowych Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

W tym roku na 1,8 mln wstępnych zeznań 1,3 mln jest w zasadzie gotowa do złożenia.

Zeznania podatkowe muszą złożyć osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, pracują w sektorze publicznym, politycy oraz członkowie ich rodzin, rolnicy, osoby, które w 2017 roku miały dochody podlegające opodatkowaniu, na przykład z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości, jak również osoby, które chciałyby skorzystać z ulg podatkowych i odzyskać nadwyżki podatkowe z tytułu płaconych w 2017 roku składek do funduszy emerytalnych, ubezpieczenia na życie, opłat za studia, odsetek za pożyczkę na budowę lub kupno mieszkania.

Wypełnione formularze deklaracji podatkowych już w najbliższych dniach dostępne będą w systemie internetowym Państwowej Inspekcji Podatkowej. Wypełnione zeznanie można osobiście złożyć w urzędzie podatkowym lub drogą internetową poprzez system Elektroninė deklaravimo sistema (EDS).

Zeznania podatkowe za rok 2017 rok należy złożyć do 2 maja. Osoby, które nie będą zwlekały ze złożeniem zeznania, szybciej odzyskają przysługujące im zwroty nadwyżek podatkowych.

Razem z zeznaniem podatkowym można złożyć wniosek o przekazanie 2 proc. podatku dochodowego na cele dobroczynne lub 1 proc. na wsparcie partii politycznych.

W 2017 roku deklaracje podatkowe złożyło 1,27 mln mieszkańców Litwy (z 1,8 mln).

Na podstawie: BNS, vmi.lt