Ćwierćwiecze „Zielonego Wzgórza”


Uroczystość 25-lecia Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze”, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Działająca w Nowej Wilejce Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” (Darželis-mokykla „Žaliakalnis”) uczciła 25-lecie działalności. Uroczystość, która odbyła się w Centrum Kultury w Nowej Wilejce zgromadziła wychowanków placówki, zarówno obecnych i byłych, nauczycieli i wychowawców, rodziców. Z gratulacjami przybyli również przedstawiciele władz miasta i polskich organizacji społecznych.


Przedszkolacy i uczniowie klas początkowych wystąpili przed zgromadzoną publicznością z programem artystycznym, na który złożyły się piosenki i tańce. Przedstawieni zostali również byli wychowankowie, którzy obecnie są chlubą „Zielonego Wzgórza”, w tym siostry Marzena i Agnieszka Mackojć – poetki, współzałożycielki koła poetyckiego Nowa Awangarda Wileńska, badaczki zajmujące się naukowo tak poważnymi dziedzinami jak fizyka i biotechnologia.

Na jubileuszowej uroczystości stołeczny samorząd reprezentowały wicemer Edyta Tamošiūnaitė i dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Alina Kowalewska. 25-lecia istnienia placówki i 20-lecia przekształcenia jej w szkołę-przedszkole z polskim językiem nauczania gratulowali przedstawiciele Związku Polaków na Litwie oraz sąsiednich placówek edukacyjnych.

W budynku, w którym obecnie mieści się Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze”, w latach 70. ubiegłego stulecia działało całodobowe przedszkole, 25 lat temu przekształcone w szkołę początkową z rosyjskim językiem nauczania.

W nowej części Nowej Wilejki nie było szkoły polskiej – dzieci chodziły do znajdującej się w starej części dzielnicy Szkoły Średniej J.I. Kraszewskiego. Na prośbę rodziców klasy początkowe z polskim językiem nauczania otwarte zostały w rosyjskiej Szkole Średniej nr 51 (obecnie Szkoła Średnia „Žaros”). Z czasem „Zielone Wzgórze” zamieniło się uczniami ze szkołą rosyjską i od 1 września 1998 r. działa już wyłącznie jako szkoła-przedszkole z polskim językiem nauczania. Po ukończeniu klasy 4 uczniowie kontynuują naukę w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego.

Obecnie do Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” uczęszcza 275 dzieci. W grupach przedszkolnych jest ponad 150 dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat. W szkole początkowej w każdym pionie są dwie grupy. Jak powiedziała Wilnotece wicedyrektor ds. nauczania Euredyta Damarackienė, rodzice mają zaufanie do doświadczonych, wykwalifikowanych pedagogów.

Wicedyrektor zaznaczyła, że w procesie edukacyjnym nauczyciele i wychowawcy wiele uwagi poświęcają polskim tradycjom i kulturze. Społeczność szkolna obchodzi ważne dla Polaków święta, zawsze pamiętając też o rodzicach i dziadkach. Dobre relacje łączą szkołę z parafią pw. Matki Bożej Królowej Pokoju i Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego. „Zielone Wzgórze” jest organizatorem tradycyjnego już konkursu „Gramatyka na sportowo i wesoło”, w którym uczestniczą drużyny z polskich szkół z całego Wilna.

Na podstawie: inf.wł.