Coraz więcej chętnych na UW


Dziedziniec Wielki Uniwersytetu Wileńskiego, fot. vu.lt/Edgaras Kurauskas
Studia na Uniwersytecie Wileńskim rozpocznie w tym roku o 5,3 proc. więcej studentów pierwszego roku niż rok wcześniej. Na studia licencjackie przyjęto 4000 studentów, na studia magisterskie – 1424 (w 2017 r. odpowiednio 3714 i 1435).








Uniwersytet Wileński pozostaje niekwestionowanym liderem również pod względem przyjętych na naukę „setkowiczów”. W tym roku uczelnia przyjęła 818 takowych. To ponad połowa – 51,3 proc. – ogółu przyjętych na krajowe uniwersytety tegorocznych maturzystów z „setkami” w świadectwie dojrzałości. W ubiegłym roku na Uniwersytet Wileński przyjęto 723 abiturientów, którzy z egzaminów maturalnych mieli co najmniej jedną najwyższą notę.

W dziesiątce najpopularniejszych programów studiów było pięć oferowanych przez Uniwersytet Wileński: medycyna (538 ubiegających się), prawo (288), systemy programowania (270), psychologia (267) oraz nauki polityczne (238).

Rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. Artūras Žukauskas przywitał wszystkich tych, którzy wstąpili na kierowaną przez niego uczelnię. Podkreślił, że rosnąca liczba studentów pierwszego roku motywuje, by kontynuować umacnianie konkurencyjności uczelni w Europie.

„Rosnące zaufanie osób dobrze przygotowanych i zmotywowanych wstępujących na uczelnię, ich krewnych oraz społeczeństwa cieszy nas i jest dla nas natchnieniem. Fundamentalnym naszym zobowiązaniem wobec studentów zawsze będą studia na najwyższym poziomie. Konsekwentnie realizujemy swój cel – bycia w jednym szeregu z najlepszymi uniwersytetami w Europie. Nasi studenci niejednokrotnie udowadniali, że mogą być najlepsi na świecie. Życzę, by stali się takimi również nowi członkowie naszej wspólnoty” – powiedział rektor Uniwersytetu Wileńskiego.

W tym roku zarówno na studia finansowane przez państwo, jak również na studia płatne, najwięcej studentów przyjęto już po pierwszym etapie rekrutacji. Zaproszenia otrzymało wtedy o 7 proc. kandydatów więcej niż w 2017 roku. Ogółem na pierwszym etapie studia na Uniwersytecie Wileńskiej jako priorytetowe podało 5 336 osób (w 2017 r. – 5290).

Uniwersytet Wileński jest liderem wśród uczelni na Litwie. Jako jedyna szkoła wyższa kraju trafił do 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu „QS World University Rankings 2018”. Co roku na Uniwersytecie Wileńskim studiuje około 20 tys. studentów.

Na podstawie: naujienos.vu.lt