Co skłoni Litwinów by zostać na Litwie?


Fot. randlak.blox.pl
Wielu ekspertów miało nadzieję, że kryzys ekonomiczny powstrzyma emigrację Litwinów. Niestety, stało się odwrotnie. Specjaliści nazywają obecne zjawisko już nie tylko emigracją, coraz częściej pada określenie: ewakuacja. Próby powstrzymania tego procesu przez odwoływanie się do uczuć patriotycznych nie dały rezultatów.
Zgodnie ze słowami Valentinasa Stundysa, przewodniczącego Komitetu Oświaty i Nauki w Sejmie Republiki Litewskiej, jednym z najważniejszych obecnie zadań w zakresie oświaty jest pielęgnowanie litewskości, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w strategii nauczania języka litewskiego. Zdaniem przewodniczącego Komitetu Oświaty i Nauki szkoła zgodnie powinna pielęgnować taką litewskość, która daje wszystko, co potrzebne człowiekowi w 21 wieku, by mógł rosnąć "wolny, pewny siebie, krytycznie myślący, twórczy i odpowiedzialny". 

Czy jednak ta duma z języka i odwołanie do świadomości narodowej wystarczy, by powstrzymać falę emigracji, zastanawia się portal Delfi. Jak czytamy dalej, "kiedy żyjemy w otwartym, nieograniczonym świecie, bywa, że nie wystarcza cierpliwości pracować w ojczystym kraju dla jego wzmocnienia, część ludzi wybiera świat, w którym dobrobyt został już stworzony przez innych i wykorzystują efekty pracy innych".

Co zrobić, by człowiek nie odwracał się od państwa, by "cieszył się z tego, że jest dzieckiem tej ziemi", czytamy na portalu Delfi. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zdaniem przewodniczącego Komitetu Oświaty i Nauki wyzwanie dla obecnego systemu szkolnictwa to m.in. "podnoszenie samooceny ludzi". 

Specjaliści zwracają jednak uwagę, że na proces emigracji składa się wiele przyczyn: od ekonomicznych po socjalne i psychologiczne. 

Czy odwołanie do uczuć patriotycznych może powstrzymać ludzi przez emigracją? Dopóki sytuacja ekonomiczna się nie poprawi, wydaje się, że wpływ czynnika "patriotycznego" będzie jednak znikomy. Obecnie, kiedy również Niemcy otwarły swój rynek na pracowników z Litwy, można się spodziewać kolejnej fali emigracji. 

Na podstawie: delfi.lt, inf.wł.

Komentarze

#1 67 osob dziennie opuszcza

67 osob dziennie opuszcza Litwe za "chlebem". I macie wyniki zaleznosci Lietuvy od niszczacego i skorumpowanego bruxelskiego eurosojuza!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.