Co grozi za unikanie zasadniczej służby wojskowej?


Fot.kam.lt
7 tys. mężczyzn ukaranych w tym roku za unikanie zasadniczej służby wojskowej. Ponad 60 proc. osób unikających służby w wojsku mieszka za granicą. Za uchylanie się od poboru grozi grzywna, areszt lub kara pozbawienia wolności do trzech lat. W tym roku do wojska zostanie powołanych ponad 3,8 tys. poborowych.
 
 
 

Z każdym rokiem rośnie liczba osób, które zostały ukarane za uchylanie się od zasadniczej służby wojskowej. Z danych Ministerstwa Ochrony Kraju wynika, że w 2016 roku ukaranych zostało 270 powołanych do wojska, w 2017 roku – 5,5   tys., w 2018 – 7,4 tys., w tym roku – 6,8 tys.

Resort obrony informuje, że odpowiedzialność administracyjną za uchylanie się od służby zaczęto stosować w 2015 roku po przywróceniu zasadniczej służby wojskowej. Wobec osób zostały zastosowane różne kary – od ostrzeżenia po karę pieniężną. Kara administracyjna nie zwalnia poborowego ze służby w wojsku.

W tym roku już około 7,5 tys. osób nie zareagowało na wezwanie. Ministerstwo nie może wskazać, ile osób złośliwie unika służby, a ile z nich zapomniało, bądź nie wie o wezwaniu. Obecnie 3 tys. 600 osób jest w rejestrze osób zaginionych. Wobec 3,9 tys. osób zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Ponad 60 proc. osób z liczby 10,7 tys., które usiłowały uniknąć służby w ubiegłym roku, mieszkało za granicą.

Dyscyplinować wezwanych do wojska poborowych pomagają funkcjonariusze straży granicznej. Informują oni osoby przekraczające granicę o konsekwencjach unikania służby w wojsku. Takie osoby najczęściej ostrzegane są w portach lotniczych.

Zgodnie z Ustawą o Zasadniczej Służbie Wojskowej za niewykonanie obowiązku poborowi mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 30 do 140 euro, za niestawienie się na służbę – do 300 euro. Za uchylanie się od poboru grozi grzywna, areszt lub pozbawienia wolności do 3 lat.

Na listą poborowych w tym roku trafiło 31 tysięcy mężczyzn w wieku 19-26 lat. Do służby w wojsku zostanie powołanych ponad 3,8 tys. z nich.

Na podstawie bns.lt, kam.lt