Co dalej z Parkiem Górnym?


Park Górny w Wilnie, fot. madeinvilnius.lt
W Wilnie w poniedziałek, 1 lipca, odbyła się publiczna prezentacja projektu technicznego uporządkowania części Parku Górnego. Wywołała burzliwą reakcję społeczeństwa – po prezentacji w sali było głośno, pokrzykiwano i tupano nogami. Oburzenie niektórych działaczy społecznych i ekspertów wywołały nie tylko plany wycięcia około 1000 drzew, ale również zamiary ukulturowienia unikalnego obiektu przyrody.Antropolog miejski dr Jekatierina Ławryniec twierdzi, że w projekcie nie uwzględniono unikalności miejsca, nie było dyskusji ze społeczeństwem, a sam projekt zagospodarowania Parku Górnego jest nietrafiony.

„Zaprezentowano nam całą listę podpisanych przez ekspertów wniosków, wiemy jednak, że ta sama Dyrekcja Rezerwatu Zamków inicjowała również uporządkowanie Góry Zamkowej. Wtedy też była cała lista podpisanych przez ekspertów dokumentów, widzimy teraz jednak, co z tego wynikło – góra załatana, zniszczono symbol państwa... Czy chcemy, by również druga góra została porządkowana w oparciu o jakieś nie do końca przedyskutowane zasady. Wyrażam społeczne niezadowolenie z propozycji instytucji państwowych – nie wykonano «pracy nad błędami», nie wiadomo, co zostało źle zrobione w przypadku porządkowania Góry Zamkowej” – twierdzi J. Ławryniec, dodając, że na razie nie wiadomo również, czy rzeczywiście zrezygnowano z zamiarów budowy podnośnika do Parku Górnego.

Tymczasem pełniący stanowisko kierownika dyrekcji Państwowego Rezerwatu Kulturowego Zamków Wileńskich Andrius Skorupskas twierdzi, że podnośnik nie będzie jednak budowany, że były to rzekomo jedynie wstępne rozważania.

„Powinna powstać infrastruktura ułatwiająca zwiedzanie parku – bez chaotycznej sieci ścieżek, obecnie bowiem z różnych miejsc do parku jest trudno trafić. Planujemy zabezpieczenie zboczy, ustawienie ławek, urządzenie nowych toalet, wygodniejszych schodów” – podkreśla A. Skorupskas.  

W ramach porządkowania Parku Górnego planowane jest wycięcie około tysiąca z 80 tysięcy rosnących w parku drzew. Co prawda, kierownik projektów w spółce „Enero” Irena Sakalauskaitė twierdzi, że wycinane byłyby jedynie bezwartościowe drzewa, krzewów na zboczach by nie ruszano, nie planowane są też pełne wycinki.   

Kierownik Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Vidmantas Bezaras twierdzi, że projekt jest harmonijny i zbilansowany i należy go zrealizować.  

Ogólna wartość projektu uporządkowania Parku Górnego – ponad 6,5 mln euro. Część tej kwoty zostanie sfinansowana ze środków funduszy unijnych.

 Na podstawie: ELTA