Ceremonia państwowego pochówku dowódców i uczestników powstania styczniowego odbędzie się 22 listopada 2019 r. – informacje praktyczne


Fot. wilnoteka.lt
W związku z licznymi pytaniami, informują iż 22 listopada 2019 r. prochy uczestników powstania styczniowego zostaną pochowane na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Prochy uczestników powstania styczniowego, straconych na placu Łukiskim w Wilnie, złożone potajemnie przez władze carskie na Górze Zamkowej, odnalezione na początku XX wieku, a następnie ponownie odkryte przez władze litewskie w 2017 r. zostaną wystawione w Katedrze Wileńskiej, a następnie po mszy świętej odprowadzone przez ul. Zamkową, Wielką, Ostrą Bramę, na cmentarz na Rossie.

Wejście do Katedry Wileńskiej w czasie mszy świętej będzie ograniczone (tylko za zaproszeniami oraz delegacje). Zachęcają wszystkich, którzy chcą oddać hołd bohaterom powstania styczniowego do:

  • oddania hołdu prochom powstańców, które zostaną wystawione w Katedrze Wileńskiej w godzinach 9:00-11:30;
  • obserwowanie w mszy na placu Katedralnym (będzie zapewniona transmisja);
  • udział w kondukcie z Katedry na cmentarz na Rossie;
  • delegacje pragnące wystawić poczty sztandarowe prośba o ustawienie pocztów do godz. 13:30 wzdłuż ulicy Wróblewskiego (przy przystanku Arkikatedros).

Powstanie przeciwko Imperium Rosyjskiego rozpoczęło się w styczniu 1863 r. w Warszawie, w Królestwie Polskim. Wkrótce objęło ono także ziemie byłego WKL na terytorium obecnej Białorusi i Litwy oraz Ukrainy. Powstańcy dążyli do odrodzenia niepodległego państwa polsko-litewskiego z granicami z 1772 r., zapewnienia wszystkim mieszkańcom równych praw obywatelskich oraz oddania ziemi chłopom. Na Litwie powstańcy szczególnie akcentowali walkę o ograniczone prawa Kościoła katolickiego, zaś na Białorusi powstanie i jego przywódca Konstanty Kalinowski kojarzeni są z formowaniem się współczesnego narodu białoruskiego. W powstaniu wzięło udział ok. 200 tys. przedstawicieli różnych warstw społecznych. W 1864 r. władze Imperium Rosyjskiego stłumiły powstanie i rozpoczęły represje wobec uczestników powstania oraz osób je popierających. W pamięci narodów, których przedstawiciele brali udział w powstaniu, powstanie żyje jako symbol bezkompromisowej walki o wolność, prawo narodów do niezależnego życia oraz praw obywatelskich.

W okresie od czerwca 1863 r. do marca 1864 r., po zatwierdzeniu przez generała-gubernatora M. Murawjowa, kara śmierci przez powieszenie lub rozstrzelanie została wykonana na placu Łukiskim na 21 osobach, wśród nich – na dwóch przywódcach powstania na Litwie – Zygmuncie Sierakowskim oraz Konstantym Kalinowskim. Innym uczestnikom powstania kara śmierci została wyznaczona za różnego rodzaju działania sprzeciwu wobec władzy carskiej: Bolesławowi Koliszce – za dowodzenie grupą powstańców, księżom Stanisławowi Iszorze oraz Rajmundowi Ziemackiemu – za czytanie manifestu powstania w kościołach, szlachcicom Julianowi Leśniewskiemu oraz Albertowi Laskowiczowi – za nawoływanie chłopów do powstania, Józefowi Jabłońskiemu, Aleksandrowi i Józefowi Rewkowskim oraz Karolowi Sipowiczowi – za organizowanie zamachu na marszałka szlachty gubernii Aleksandra Domeykę. „Sztyletnicy” – Jan Bieńkowski i Jan Marczewski, przez dowództwo powstania przysłani z Warszawy, aby zabić Aleksandra Domeykę oraz członek tajnej policji w gubernii kowieńskiej Edward Czapliński, który pomagał wyżej wymienionym, zostali powieszeni na Placu Łukiskim. Karą śmierci zostali także ukarani  warszawiak Mieczysław Dormanowski oraz wilnianin Ignacy Zdanowicz, a także Tytus Dalewski. Także  zostali rozstrzelani byli oficerowie i żołnierze armii rosyjskiej, którzy brali udział w powstaniu i zostali wzięci do niewoli – Henryk Makowiecki, Władysław Nikołaj, Kazimierz Siczuk oraz Jakub Czechan.

Ci, którzy walczyli i umierali, kontynuowali tradycję walki o wolność Ojczyzny i przekazali ją przyszłym pokoleniom.

Ceremonia państwowego pochówku dowódców i uczestników powstania styczniowego
22 listopada 2019 r. (piątek), Wilno

8.30

Wyniesienie trumien z prochami dowódców i uczestników powstania styczniowego z dziedzińca Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Asysta wojskowa na placu Katedralnym.

8.45

Wniesienie trumien z prochami dowódców i uczestników powstania styczniowego do Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie.

9.00–11.30

Trumny zostaną wystawione na widok publiczny. Każdy będzie mógł złożyć hołd.

11.45

Przybycie do Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie władz państwowych i delegacji zagranicznych.

12.00

Msza Święta w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie pod przewodnictwem metropolity wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa, uczestniczą biskupi i kapelani wojskowi z Litwy, Polski i Białorusi. (Wstęp do bazyliki archikatedralnej będzie ograniczony. Uroczystość można będzie obejrzeć na ustawionych na pl. Katedralnym ekranach. Bezpośrednią transmisję będzie prowadziła Telewizja Litewska LRT oraz Telewizja Polska i Telewizja Belsat).

Po zakończeniu mszy św. zaplanowano przemówienia pożegnalne przedstawicieli państw

13.35

Wyniesienie trumien z prochami dowódców i uczestników powstania styczniowego z Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie. Procesja żałobna wyruszy na cmentarz na Rossie. (Trasa procesji ulicami: Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžioji, Aušros Vartų, Drujos, Rasų do cmentarza na Starej Rossie).

~ 14.15

Procesja żałobna przejdzie przed Kaplicą Ostrobramską. Pieśni w języku litewskim, polskim i białoruskim.

~ 14.55

Przybycie procesji żałobnej na cmentarz na Starej Rossie. (Wstęp na cmentarz będzie ograniczony. Uroczystość będzie transmitowana na ustawionym ekranie. Transmisję będzie prowadziła Telewizja Litewska LRT).

15.05

Wniesienie trumien z prochami dowódców i uczestników powstania styczniowego do kaplicy na Starej Rossie, ostatnie pożegnanie.

Zakończenie oficjalnej części ceremonii uroczystego pochówku.

Na Starej Rossie zostaną oddane salwy honorowe na cześć przywódców i uczestników powstania styczniowego oraz wszystkich, którzy zginęli w walce o Wolność.

~ 16.00

Kaplica na Starej Rossie, w której  zostali pochowani dowódcy i uczestnicy powstania styczniowego,
zostanie otwarta dla zwiedzających.


Info. na podstawie wilno.msz.gov.pl
Data: 
22.11.2019 - 08:30