Centrum Wspólnoty w Mickunach


Otwarcie Centrum Wspólnoty w Mickunach, fot. archiwum Centrum Wspólnoty
W miejscowości Mickuny w rejonie wileńskim powstało Centrum Wspólnoty. Odtąd w wyremontowanym budynku szkolnym będzie mogło "kwitnąć" życie społeczno-kulturalne. O przystosowanie jakiegokolwiek budynku do potrzeb lokalnej społeczności u władz samorządowych usilnie zabiegali sami mieszkańcy Mickun. Bo centrum kultury w Mickunach było wręcz niezbędne.
Już od 20. lat działa tu bowiem zespół dziecięcy "Truskaweczka", który zrzesza dzieci i młodzież. Obecnie w zespole tańczy i śpiewa ponad 80 osób. Zespół koncertował w Polsce, na Białorusi, w Niemczech i w Austrii.

Działa także nieco młodszy zespół "Skajsterowianka", którego trzon stanowią starsi mieszkańcy Mickun i okolicznych wsi.

Aktywnie działa społeczność lokalna: w Mickunach organizowane są obchody Zielnej, Nocy Świetojańskiej, Dnia Matki, Święta Rodziny - wciąż więc brakowało odpowiedniego miejsca na obchody takich i podobnych uroczystości. Wcześniej lokalne uroczystości organizowano w szkole, jednak nie było to najlepsze rozwiązanie ze względu na odbywające się lekcje i zajęcia pozalekcyjne. Niejednokrotnie kolidowały terminy imprez i zajęć w auli szkolnej.

Budynek starej zdewastowanej szkoły, jako ewentualne centrum kulturalne miejscowości, wskazali sami mieszkańcy Mickun. Przeprowadzono wśród nich ankietę i okazało się, że większość nich istnienie ośrodka kultury uznaje za pilną potrzebę. Rozpoczęto poszukiwanie odpowiedniego miejsca.

Remont ośrodka został sfinansowany z pomocowych programów strukturalnych. Do realizacji projektu kwotę 100 tys. litów dodało litewskie Ministerstwo Rolnictwa, a także Samorząd Rejonu Wileńskiego, który na ten cel wyasygnował 67 tys. litów. Budynek został całkowicie przebudowany i wyremontowany. Przygotowano salę na potrzeby prób zespołów artystycznych, klasę komputerową, salkę koncertową z widownią dla około 50. osób, kilka dodatkowych pomieszczeń.

Centrum Wspólnoty w Mickunach rozpoczęło już działalność. Podczas otwarcia budynek poświęcił miejscowy proboszcz.

Mickuny to miejscowość położona w promieniu niecałych 20 km od Wilna, zamieszkana przez około półtora tysiąca osób. W całej gminie Mickuny (Mickuny, Gałgi, Skajstery,Osienniki i in.) mieszka około 5 tys. osób, w tym prawie 80 procent stanowią Polacy. W Mickunach działa polsko-litewsko-rosyjska szkoła średnia.

W Mickunach urodził się Stanisław Morawski (1802-1853) - polski lekarz, niezwykły pamiętnikarz, m.in. autor wspomnień "Kilka lat młodości mojej w Wilnie. 1818-1825", w których daje niezwykły obraz czasu, miejsc i ludzi, a które odznaczają się bystrą spostrzegawczością i wyjątkowym poczuciem humoru. Morawski w swoich pamiętniakch wartko opowiada o wielu współczesnych mu ludziach wybitnych, m.in. o Mickiewiczu, filomatach i filaretach, oraz o całym otoczeniu wileńskim swoich czasów.

Na podstawie: vilniaus-r.lt, inf.wł.Komentarze

#1 Brawo Polacy w

Brawo Polacy w Mickunach!
Śliczne dzieci!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.