Centrum egzaminacyjne ogłosiło wyniki matury z geografii, historii i matematyki


Fot. wilnoteka.lt
Są już wyniki ostatnich egzaminów tegorocznej matury: z geografii, historii i matematyki. Matematyka wypadła gorzej niż w roku ubiegłym, natomiast z historii dobrych ocen jest więcej. Narodowe Centrum Egzaminacyjne ogłosiło je w czwartek, 11 lipca, po południu. Tego samego dnia odbył się ostatni poprawkowy egzamin – z języka litewskiego. W szkołach odbędą się teraz uroczystości wręczenia świadectw dojrzałości i bale maturalne.

Matematykę zdawało w tym roku 16,5 tys. maturzystów. Zdało 82,2 proc. Jest to wynik gorszy niż w ubiegłym roku, gdy ten przedmiot zaliczyło 87,2 proc. maturzystów. Jednocześnie, maksymalnych ocen – setek – w tym roku jest więcej.

Historię zdawało 8,5 tys. maturzystów, zdało 98,7 proc. Jest to wynik lepszy w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2018 r. zaliczyło go 95,3 proc. uczniów. 19 tegorocznych absolwentów na świadectwie dojrzałości będzie miało z historii setkę.

Geografię zdawało 2,7 tys. osób, zdało 96,1 proc. 15 maturzystów – na 100 punktów. W ubiegłym roku geografię zaliczyło 96, 2 proc.

„Podobnie jak w przypadku innych egzaminów, skala ocen z tych trzech przedmiotów jest szeroka. Zauważyliśmy, że dobre wyniki uzyskali uczniowie, którzy zawsze mieli dobre oceny z tego konkretnego przedmiotu, osiągnęli to dzięki własnej systematycznej pracy i pracy ich nauczycieli” – wyniki matury skomentowała p.o. dyrektora Narodowego Centrum Egzaminacyjnego Asta Ranonytė

Apelacje dotyczące wyników państwowych egzaminów maturalnych można złożyć do dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników państwowego egzaminu maturalnego. 

Egzaminy zdane, są wyniki, czas więc na bale maturalne. Tradycją w szkołach polskich na Litwie jest polonez tańczony przez maturzystów. Od kilku lat w Wilnie jest to wydarzenie otwarte dla szerszej publiczności, nie tylko nauczycieli i rodziców. W piątek, 12 lipca, o godz. 17.00 na placu Katedralnym chodzonego zatańczą absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

Za tydzień, w piątek, 19 lipca, o godz. 19.00 we wspólnym polonezie na placu Ratuszowym zaprezentują się absolwenci czterech wileńskich szkół: Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli oraz Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela.

Na podstawie: egzaminai.lt, BNS, inf.wł.