Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego zaprasza rodziców na warsztaty


Fot. fundacja-naszedzieci.pl
Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego zaprasza wszystkich chętnych rodziców na szkolenia o pozytywnym rodzicielstwie. Warsztaty „Bez klapsa: jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” zapraszają rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku od 0 do 6 lat; warsztaty „Nawyki efektywnego rodzicielstwa“ zapraszają rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku od 0 do 18 lat.



Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy-rodzice:

  • będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb;
  • będą lepiej rozpoznawać motywy swoich działań;
  • zdobędą umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli;
  • poszerzą swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im wychowywać dzieci bez przemocy;
  • poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań.

W trakcie trwania warsztatów organizatorzy zapewniają opiekę dzieciom, które są gotowe pozostać bez rodziców w sali zabaw podczas zajęć dla nich przeznaczonych. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Warsztaty „Bez klapsa: jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”:
Liczebność grupy: 8–14 rodziców
Prowadzące: psycholog Dorota Baranovska i socjalny pracownik Diana Lomtewa
Miejsce: Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (wieś Giejsiszki, ul. Mokyklos 64)
Termin: 6 spotkań po 2 godz., 2018-04-05 – 2018-05-10 (czwartki) w godz. 14.30–16.30

Warsztaty „Nawyki efektywnego rodzicielstwa“:
Liczebność grupy: 8–14 rodziców lub opiekunów
Prowadzące: psycholog Dorota Baranovska i socjalny pracownik Diana Lomtewa
Miejsce: Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (wieś Giejsiszki, ul. Mokyklos 64)
Termin: 4 spotkania po 3 godz., 2018-04-05 – 2018-04-26 (czwartki) w godz. 17.00–20.00

Wszyscy chętni mogą rejestrować się do 30 marca pod nr. tel. +370 616 30891 lub +370 627 99208.

Warsztaty dla rodziców 
Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (wieś Giejsiszki, ul. Mokyklos 64)
5 kwietnia – 10 maja 2018 r.
Udział w warsztatach jest nieodpłatny

Data: 
05.04.2018 - 10:00 - 10.05.2018 - 10:00