Budżety samorządów rejonów zatwierdzone


Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, fot. vrsa.lt
W końcu lutego rady samorządów rejonów wileńskiego i solecznickiego zatwierdziły budżety na bieżący rok. W obu samorządach najwięcej środków przeznaczonych zostanie na oświatę.
Przewidziane wpływy do budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego to ponad 175 080 300 litów. Sumę tę tworzą prognozowane dochody, specjalna dotacja docelowa, dochody z programu ochrony środowiska, miejscowe opłaty na realizację programu odchodów komunalnych, wpływy spółek budżetowych oraz ponad 9 252 700 litów pożyczki, która zostanie przeznaczona na realizowanie projektów inwestycyjnych.

94 261 100 litów Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy na realizowanie samodzielnych funkcji samorządowych, 35 455 300 tys. litów zaś na finansowanie funkcji finansowych przekazanych samorządowi.

50 979 000 litów to środki, które zostaną przeznaczone na koszyczek ucznia. Kolejne 370 000 litów samorząd przeznaczy na specjalny program ochrony środowiska. 2 392 000 litów wyniosą dochody instytucji budżetowych, przeznaczone na realizację programów, a 875 000 litów - na finansowanie państwowych programów inwestycyjnych. Z tej ostatniej puli 575 000 litów przeznaczono na budowę i renowację szkół w Mejszagole i Pogirach, a 300 000 litów na rozwój i modernizację usług radiologicznych.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego uprawniła dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego do dysponowania 1 000 000 litów w celach porządkowych w poszczególnych miejscowościach, po uprzednim rozpatrzeniu wniosków starostów.

Planowane na rok 2013 dochody w rejonie solecznickim sięgają 73 222 700 litów. Wydatki podzielono na 10 programów. Najwięcej środków, jak co roku, zostanie przeznaczonych na program oświatowy: będzie to 38 364 400 litów.

Program realizacji ochrony socjalnej pochłonie 18 105 800 litów. Trzeci - według liczby potrzebnych środków - będzie program ogólnych usług państwowych, to 7 835 600 litów.

2 936 300 litów zaplanowano na realizację programu rekreacji, kultury i religii, 2 459 100 litów na gospodarkę komunalną i mieszkalną, zaś 1 700 800 litów na gospodarkę. Kolejne finansowane dziedziny to porządek publiczny i ochrona społeczeństwa (10 414 400 litów), ochrona środowiska (200 000 litów), ochrona zdrowia (154 200 litów), obronność (52 100 litów).

Radni Samorządu Rejonu Solecznickiego jednogłośnie głosowali za przyjęciem budżetu.

Na podstawie: vrsa.lt, salcininkai.lt