Bp Algirdas Jurevičius – ordynariuszem diecezji telszańskiej


Na zdjęciu: nominowany biskup telszański Algirdas Jurevičius, fot. kaunoarkivyskupija.lt
Papież Franciszek w poniedziałek, 1 czerwca, mianował administratora apostolskiego archidiecezji kowieńskiej 48-letniego bp. Algirdasa Jurevičiusa biskupem telszańskim. Ingres biskupa do Katedry pw. św. Antoniego Padewskiego w Telszach ma się odbyć 29 czerwca – w uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła. Poprzedni ordynariusz diecezji telszańskiej bp Kęstutis Kėvalas ma mocy rozporządzenia papieża Franciszek z dnia 19 lutego br. został mianowany arcybiskupem metropolitą kowieńskim.


Algirdas Jurevičius
urodził się 24 marca 1972 roku w rodzinie Eleny i Vytautasa Jurevičiusów w Jewju (Vievis). W 1987 r. po ukończeniu Szkoły Muzycznej w Jewju oraz dziewięciu klas w Szkole Średniej w Jewju rozpoczął studia muzyczne w Wileńskiej Pomaturalnej Szkole Muzycznej im. Juozasa Tallat-Kelpšy (obecnie – Wileńskie Konserwatorium im. Juozasa Tallat-Kelpšy). W latach 1986–1991 pracował jako kierownik chóru i organista w kościele pw. św. Anny w Jewju. W latach 1990–1991 był nauczycielem religii w Szkole Średniej nr 44 w Wilnie (obecnie – Szkoła Senvagės w Wilnie).

W latach 1991–1996 studiował w Seminarium Duchownym w Kownie oraz na studiach I stopnia (licencjackich) na Wydziale Teologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, które ukończył z wyróżnieniem.

Podczas studiów w seminarium pracował jako organista. Podczas wizyty św. papieża Jana Pawła II w Kownie 6 września 1993 r. grał na organach podczas mszy świętej w Santoce.

15 września 1996 r. przyjął świecenie diakonatu w diecezji koszedarskiej, 26 grudnia tegoż roku biskup koszedarski Juozas Matulaitis udzielił mu święceń kapłańskich i mianował wikariuszem parafii koszedarskiej i kapelanem młodzieży.

W latach 1996–1998 odbywał studia II stopnia (magisterskie) na Wydziale Teologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (specjalizacja dogmatyka).

W latach 1996–1997 był wychowawcą seminarzystów z diecezji koszedarskiej w Seminarium Duchownym w Kownie, w latach 1996–1998 – jako wykładowca teologii dogmatycznej na tejże uczelni, w 1999 r. pracował jako asystent Katedry Teologii Ogólnej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

W roku 1998 został mianowany wikariuszem parafii koszedarskiej oraz kapelanem klas katolickich. W tymże roku otrzymał nominację administratora w parafiach Aukštadvaris i Vytautuva.

W latach 2000–2004 studiował teologię praktyczną w Szkole Filozofii i Teologii Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), zdobywając tytuł doktora teologii praktycznej.

W latach 2001–2004 pracował w Polskiej Misji Katolickiej w Hanau w Niemczech i był odpowiedzialny za duszpasterstwo wśród Litwinów w Stutgarcie.

Od 2004 r. – wikariusz generalny diecezji koszedarskiej, wykładowca Seminarium Duchownego św. Józefa w Wilnie.

W 2001 r. pracował jako ekspert naukowy w projekcie realizowanym przez Litewską Akademię Nauk.

W latach 1998–2008 był notariuszem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego arcybiskupa Teofila Matulionisa, w 2017 r. został mianowany postulatorem procesu kanonizacyjnego błogosławionego Teofila Matulionisa.

W 2006 r. uhonorowany medalem Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

W 2008 r. papież Benedykt VI nadał mu tytuł prałata.

W 2015 r. uhonorowany medalem „Exuli bene de Ecclesia merito”.

W 2017 r. został laureatem Nagrody Kultury Samorządu Rejonu Koszedarskiego. Jest autorem kilku książek i wielu artykułów naukowo-publicystycznych.

2 lipca 2018 r. papież Franciszek nominował ówcześnie ks. prałata A. Jurevičiusa biskupem pomocniczym archidiecezji kowieńskiej, mianując go jednocześnie biskupem tytularnym Materiany.

19 sierpnia 2018 r. w bazylice archikatedralnej pw. św. Piotra i Pawła w Kownie odbyła się uroczysta konsekracja biskupa A. Jurevičiusa. 

1 marca 2019 roku został on mianowany administratorem apostolskim archidiecezji kowieńskiej.

Ingres biskupa do Katedry pw. św. Antoniego Padewskiego w Telszach ma się odbyć 29 czerwca – w uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła.

Poprzedni ordynariusz diecezji telszańskiej bp Kęstutis Kėvalas ma mocy rozporządzenia papieża Franciszka z dnia 19 lutego br. został mianowany arcybiskupem metropolitą kowieńskim.

Na podstawie: kaunoarkivyskupija.lt, lrytas.lt