„Boski to ród…”. Poświęcono portrety Jagiellonów w kościele franciszkańskim


Portrety Jagiellonów w kaplicy św. Jadwigi w kościele franciszkańskim w Wilnie, fot. Wilnoteka.lt
W uroczystość Chrystusa Króla w niedzielę, 25 listopada, w kaplicy św. Jadwigi w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (franciszkańskim) w Wilnie poświęcono portrety przedstawicieli królewskiej dynastii jagiellońskiej – władców Polski, Litwy, Czech i Węgier. Uroczystość odbyła się w języku łacińskim.

„Królowie, których portrety tu umieszczamy, są rodziną, poprzez którą – wraz z innymi rodzinami królewskimi Europy – toczyły się dzieje człowieka i dzieje zbawienia na jej obszarze środkowo-wschodnim w przeciągu dwustu lat. Dynastii jagiellońskiej przypadła podstawowa misja budowania Królestwa Bożego w tej części Europy” – powiedział w kazaniu podczas mszy św. w języku polskim inicjator umieszczenia obrazów przedstawicieli dynastii jagiellońskiej w tym kościele i w tej akurat kaplicy ks. Stanisław Koczwara z Polski.

Na dziewięciu portretach o wymiarach 50x60 cm przedstawieni zostali królowie Polski z dynastii Jagiellonów (linia polsko-litewska) Władysław III Warneńczyk, Kazimierz IV Jagiellończyk, Jan I Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August, Anna Jagiellonka oraz królowie Czech i Węgier z tej dynastii – Władysław II Jagiellończyk i Ludwik II Jagiellończyk.

Ich autorką jest malarka Marta Portka ze Stalowej Woli. W sumie w kaplicy będzie odtąd 10 obrazów przedstawiających Jagiellonów panujących w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dwustu lat.

Przypomnijmy, od 2014 roku w kaplicy św. Jadwigi jest już obraz króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełły, namalowany przez Dariusza Nadzieję z Lublina. Poświęcony został w owym roku 8 czerwca – w uroczystość św. Jadwigi Królowej.

„Obrazy znalazły miejsce na ścianie kaplicy naprzeciwko ołtarza św. Jadwigi. Ma to symbolizować łączność między duchową protoplastką rodu a jego przedstawicielami” – jeszcze przed niedzielną uroczystością powiedział dla Wilnoteki jej inicjator.

Poświęcenia obrazów dokonali franciszkanin, rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP o. Marek Adam Dettlaff oraz ks. S. Koczwara.

Niedzielna uroczystość odbyła się po zakończeniu mszy św. w języku litewskim, a przede mszą św. w języku polskim. Ceremonia odprawiona została po łacinie. Podczas obu nabożeństw wygłoszone zostały kazania o Jagiellonach – odpowiednio po litewsku i po polsku.

„Boski to ród, w którym walczą o lepsze prostota z rozwagą, łagodność z męstwem, sprawiedliwość z łaskawością, skrzętność z hojnością i szczodrością” – słowa sarmackiego dziejopisarza ks. Szymona Starowolskiego o Jagiellonach na zakończenie kazania zacytował ks. S. Koczwara, dodając, że przez wieki świadczyć będą one „o wspaniałej rodzinie danej przez Boga Litwie, Koronie, Czechom, Węgrom – a poniekąd całej Europie – dla zwycięstwa Krzyża Świętego, dla pomnożenia czci Matki Zbawiciela, której wielkimi czcicielami byli Jagiellonowie i dla chwały Bożej”.

Poniżej – migawki z uroczystości poświęcenia obrazów Jagiellonów w kościele franciszkańskim oraz kazanie w języku polskim.Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Mateusz Mozyro