„Bon Pierwszaka” 2021


fot. organizatorów
Fundacja „Pomoc Polakom na Wchodzie” w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka” przekaże kompleksowe wyprawki szkolne – plecak z wyposażeniem (m.in. piórnik, worek, farby, flamastry, pudełko śniadaniowe i bidon, zeszyty oraz bloki rysunkowe) - uczniom klas pierwszych z polskich szkół na Litwie. Do każdego plecaka dołączona zostanie książka pt. „Baśnie i legendy polskie”. Wyprawki zostaną przekazane szkołom do końca sierpnia br.

Ponadto każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma jednorazowe stypendium finansowe o równowartości 500 złotych, przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne. Stypendia zostaną przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia do końca października br.

„Bon Pierwszaka” jest również realizowany na Łotwie, Ukrainie i w Czechach.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Projekt „Bon Pierwszaka” jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.