Błogosławieństwo posiłku przed śniadaniem wielkanocnym


Fot. wilnoteka.lt
Podczas zbliżających się świąt Wielkanocnych w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów w kościołach. Ma je zastąpić błogosławieństwo posiłku w domu, przed śniadaniem wielkanocnym. Może to zrobić ojciec, matka lub inna wierząca osoba w rodzinie. Treść takiego błogosławieństwa zamieszczamy niżej.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU WIELKANOCNEGO

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole.

Czyni znak krzyża mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Przewodniczący: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (Łk 24, 36-43).

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Następnie jeden z uczestników czyta intencje:

Zwróćmy nasze prośby do Chrystusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy do nieba:

Zmartwychwstały Chryste, obdarzaj nas miłością, harmonią i pokojem. Ciebie prosimy...

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, obdarz zdrowiem wszystkich chorych i daj siłę tym, którzy ich leczą i o nich się troszczą. Ciebie prosimy...

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, obdarz radością tych wszystkich, którzy dziś rano są samotni lub smutni. Ciebie prosimy...

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, obdarz swoimi darami tych, którzy dziś pracują i służą dobru wspólnemu. Ciebie prosimy...

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, otocz swoją miłością tych, za którymi tęsknimy i z którymi nie możemy się dzisiaj spotkać. Ciebie prosimy...

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, przyjmij zmarłych do swojej wiecznej radości, a szczególnie ... (wzmianka o zmarłej/zmarłym).  Ciebie prosimy...

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Przewodniczący: Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.

Następnie przewodniczący mówi:

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący: Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Data: 
08.04.2020 - 09:42 - 12.04.2020 - 12:00