Białorusini bez prawa składania skarg prywatnych do ONZ


Fot. gov.pl
Władze Białorusi wypowiedziały obowiązywanie w kraju protokołu fakultatywnego Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ – powiadomiło centrum praw człowieka Wiasna. Oznacza to, że obywatele Białorusi nie będą mogli składać skarg prywatnych w związku z łamaniem praw człowieka.

"Białorusini nie mogą już składać do ONZ skarg w sprawie łamania praw człowieka" – oznajmiła Wiasna. Stosowną ustawę dotyczącą protokołu podpisał Alaksandr Łukaszenka – podano.

Jak poinformował portal Zerkalo.io, ustawa, która trafiła do parlamentu latem, wypowiada protokół fakultatywny do Paktu i uznaje, że utraciła moc uchwała Rady Najwyższej Białorusi z 10 stycznia 1992 roku o ratyfikacji protokołu.

Protokół fakultatywny został uchwalony przez ONZ w 1966 roku i zaczął obowiązywać dziesięć lat później.

Jest to umowa międzynarodowa, która ustanawia mechanizm składania skarg prywatnych w oparciu o Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Zgodnie z protokołem, kraje, które są jego stroną, uznają kompetencje Komitetu ONZ ds. Praw Człowieka w zakresie rozpatrywania skarg.

Na podstawie: PAP