Białoruś: zrównano z ziemią groby AK-owców w Mikuliszkach na Grodzieńszczyźnie


Na zdjęciu: tak wyglądała kwatera żołnierzy AK w Mikuliszkach przed jej wyburzeniem, fot. glosznadniemna.pl
W Mikuliszkach w obwodzie grodzieńskim na Białorusi zrównana została z ziemią kwatera żołnierzy AK poległych w 1944 roku, w poniedziałek, 4 lipca, podał „Głos znad Niemna”, portal informacyjno-publicystyczny Związku Polaków na Białorusi. W miejscu kwatery jest już tylko pusty plac.


„Kolejny akt państwowego barbarzyństwa! W Mikuliszkach w rejonie oszmiańskim na północnym wschodzie obwodu grodzieńskiego władze z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zrównały z ziemią kwaterę poległych w 1944 r. żołnierzy III i VI Brygady Armii Krajowej” – napisano na portalu „Głos znad Niemna”.

Jak informuje portal, sama kwatera miała kształt prostokąta z wybetonowaną powierzchnią, w której wmurowane były 22 krzyże. Na większości z nich można było przeczytać imiona i nazwiska żołnierzy chowanych tutaj w różnych okresach 1944 r. – zarówno przed, jak i po operacji „Ostra Brama”, którą 7-15 lipca przeprowadziły oddziały AK w celu odbicia Wilna z rąk niemieckich.

Pośrodku kwatery między żołnierskimi krzyżami wznosił się murowany obelisk, na którym znajdowała się wykonana z metalu tablica z napisem: „Żołnierzom III i VI Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego poległym w 1944 r.”.

Na zniszczonym przez władze białoruskie cmentarzu wojennym pochowani byli żołnierze III Brygady AK, polegli 13 maja 1944 r. w Murowanej Oszmiance w walce z litewskimi oddziałami Povilasa Plechavičiusa, ponadto – żołnierze III i VI Brygady AK, polegli w Mikuliszkach 8 stycznia 1944 r.

Spoczęli tutaj także: żołnierz III Brygady, poległy 7 marca 1944 r. w Czarnym Borze i żołnierz zabity w Murzynach w marcu 1944 r.

Również ostatni spoczynek w kwaterze znaleźli żołnierze III Brygady, którzy zginęli w zasadzce przy szosie koło Jaszun w czerwcu 1944 r.

Były też dwie mogiły żołnierzy VI Brygady AK, poległych w drodze do Wilna 9 lipca 1944 r. we wsi Kamionka.

Poniżej kwatery znajdowały się i także uległy zniszczeniu mogiły zamordowanych przez NKWD w lutym 1945 r. Aleksandra Stankiewicza i Antoniego Piotkowicza z Mikuliszek.


Na zdjęciu: miejsce po wyburzonej kwaterze żołnierzy AK w Mikuliszkach, fot. glosznadniemna.pl

Zburzona w sposób barbarzyński kwatera żołnierzy AK została zbudowana dzięki staraniom środowisk byłych akowców III i VI Brygady Armii Krajowej. Koszty budowy dofinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Kwaterę otwarto i poświęcono w czerwcu 1992 r.

Przez dłuższy czas kwaterą opiekowała się mieszkanka wsi Mikuliszki Józefa Pietkiewicz. Później opiekę nad miejscem pamięci sprawowali działacze ZPB z Oszmiany i Smorgoni.

Na indywidualnych krzyżach żołnierskich przed dewastacją i zbezczeszczeniem miejsca pochówku żołnierzy można było przeczytać imiona i nazwiska niektórych poległych żołnierzy:

 - w pierwszym rzędzie od lewej do prawej:

+ ŻOŁNIERZ NIEZNANY PS. „TRĘBACZ” VI.1944;

+ WACŁAW PAWŁOWSKI PS. „JIM” III. 1944;

+ STANISŁAW JURIK PS „SŁOWIK” VI.1944;

+ WŁADYSŁAW STUNDZIS PS. „WERNES” 8.1.1944;

+ ANTONI RETKOWICZ PS. „ZEW” 13.V.1944;

+ ZBIGNIEW KOŁWZAN PS. „NAGAN” 13.V.1944;

+ STEFAN DYBOWSKI PS „CHMURA” 13.V.1944;

+ EDWARD ADAMOWICZ PS. „CHĘTNY’ 13.V. 1944;

+ N WYSZEMERSKI PS. „CYPRIAN” 13.V. 1944;

+ GABRIEL KLIKOWICZ PS. „KORDIAN” 13.V.1944;

 - w drugim rzędzie od lewej do prawej:

+ ŻOŁNIERZ NIEZNANY PS. „WIR” 13.V.1944;

+ ŻOŁNIERZ NIEZNANY PS. „JUR” 17.III. 1944;

+ ŻOŁNIERZ NIEZNANY PS. „STRUMYK” 9.VII.1944;

+ ZYGMUNT ODYNIEC PS. „WIESŁAW” 9.VII.1944;

+ ZBIGNIEW MŁODKOWSKI PS. „MALICKI” 8. I.1944;

+ MIECZYSŁAW MACULEWICZ PS. „MIECZ” 13.V.1944;

+ PAWEŁ POSOCH PS. „MAJ” 17.V.1944;

+ JEAN CHARLES MAFFRE PS. „ MICHEL” 8.I. 1944;

+ N TRUBACZEWSKI PS. „WODNIK” 8.I.1944;

+ PIOTR BORTKIEWICZ PS. „KSIĘŻYC” 13.V. 1944;

+ WACŁAW KOZŁOWSKI PS. „MUR” VI.1944.


Na zdjęciu: tak wyglądała kwatera żołnierzy AK w Mikuliszkach przed jej wyburzeniem, fot. glosznadniemna.pl

Na podstawie: glosznadniemna