Białoruś chciałaby obserwować manewry NATO


Fot. pixabay
Białoruś chciałaby otrzymać zaproszenie do obserwowania manewrów NATO Defender-Europe 20, które odbędą się wiosną 2020 roku - powiedział przedstawiciel białoruskiego MSZ. Według niego Białoruś „ma pozytywne doświadczenia ze współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim”.

Jak poinformowała w piątek, 13 grudnia agencję BiełTA dzień wcześniej w Mińsku odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo międzynarodowe i NATO w 2020 roku”. W
seminarium wzięli udział przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego i białoruskich władz, a także zagraniczni dyplomaci akredytowani w Mińsku.

„Białoruś byłaby wdzięczna za zaproszenie do obserwacji manewrów NATO w Europie w 2020 roku” – powiedział Wasyl Pawłau, p.o. szefa wydziału bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w białoruskim MSZ, cytowany przez białoruską państwową agencję prasową.

Dyplomata wyraził zaniepokojenie pogorszeniem się bezpieczeństwa międzynarodowego. „Zaufanie jest zastępowane konfrontacją, a dialog – retoryką oskarżeń” – cytuje Pawłaua agencja BiełTA. Wskazał on także, że należy budować „konkretny i otwarty” dialog pomiędzy Rosją i NATO.

W ramach przyszłorocznych ćwiczeń Defender-Europe 20 Stany Zjednoczone wyślą do Europy, w tym do Polski i krajów bałtyckich, 20 tys. swoich żołnierzy. Będzie to największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat.

„Z jakiegoś powodu NATO zdecydowało dosłownie za kilka miesięcy przeprowadzić przy naszej granicy duże manewry i zaangażować w nie tylu żołnierzy, ilu dotąd nie było. To niezrozumiałe manewry” – mówił prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka w październiku w Aszchabadzie w Turkmenistanie na spotkaniu przywódców poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw.

Białoruski prezydent nakazał służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, by przygotowały plan reagowania na działania związane z rozmieszczeniem na Litwie amerykańskich żołnierzy i broni pancernej, a także wiosenne manewry NATO.

Na podstawie: BiełTA, PAP