Białoruś: biskupi katoliccy wzywają do dalszych modlitw o pokój


Fot. catholic.by
Zwracamy się do katolików i wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o dalsze zanoszenie modlitw w intencji szybkiego i pokojowego rozwiązania kryzysu, gdyż – jak powiedział Chrystus – błogosławieni pokój czyniący i ci, którzy dążą do sprawiedliwości, napisali katoliccy biskupi Białorusi w liście pasterskim, ogłoszonym w Mińsku we środę, 25 listopada. Przypomnieli o trwającym już czwarty miesiąc niespotykanym dotychczas i pogłębiającym się kryzysie społeczno-politycznym, o utrzymującej się przemocy, przelewie krwi i podziałach w społeczeństwie.

„Nasza ojczyzna Białoruś już czwarty miesiąc znajduje się w warunkach niespotykanego dotychczas kryzysu społeczno-politycznego, który niestety się pogłębia. Przemoc nie ustaje, nadal leje się krew, a społeczeństwo jest podzielone. Nie rokuje to nam szczęśliwej przyszłości, gdyż – jak powiedział Chrystus – nie ostoi się żaden dom wewnętrznie skłócony (por. Mt 12, 25)” – czytamy w dokumencie biskupów. Przyznali, że trudno jest im uwierzyć w to, że „coś takiego dzieje się w naszym pokojowym kraju, znanym ze swej tolerancji i zgody między ludźmi różnych wyznań i narodowości”.

Dokument zwraca uwagę, że Kościół katolicki, kierując się Ewangelią i opartą na niej nauką społeczną, występuje przeciw przemocy, bezprawiu, niesprawiedliwości i kłamstwu i potępia te zjawiska. Wzywa natomiast do pokojowego rozwiązywania problemów na drodze dialogu, w duchu umiłowania Boga i bliźniego, z zachowaniem przykazań Bożych i praw ludzkich.

Biskupi zapewnili, że dołączają się do apelu papieża Franciszka, jaki skierował on po modlitwie Anioł Pański 13 września br. do władz państwowych. Wezwał je do wsłuchiwania się w głos współobywateli i wychodzenia naprzeciw ich uprawnionym dążeniom, zapewniając przy tym pełne poszanowanie praw człowieka i swobód obywatelskich. „Chcemy przy tym podkreślić, że głównym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, aby budować Królestwo Boże, które nie kieruje się zasadami tego świata i nie dąży do władzy ziemskiej. Dlatego nie pełni on funkcji państwowych i nie można go wykorzystywać do celów politycznych” – przypomnieli autorzy listu.

Przywołali też słowa św. Pawła Apostoła, aby w tym czasie ważnym dla losów narodu nosić nawzajem swe brzemiona (por. Gal 6, 2) oraz wzajemnie wspierać się i okazywać sobie solidarność w imię budowania zgodnej, a nie podzielonej Białorusi.

„Zwracamy się do katolików i wszystkich ludzi dobrej woli z wezwaniem do dalszych modlitw w intencji szybkiego i pokojowego rozwiązania kryzysu, bo – jak mówi Chrystus – błogosławieni pokój czyniący i ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Niech dobro zwycięży zło. Pokój i dobro Tobie, nasza Ojczyzno, Białorusi!” – zakończyli swe przesłanie białoruscy biskupi katoliccy.

Na podstawie: KAI