Bezrobocie osób młodych tematem rozmów w Wilnie


Fot. wilnoteka.lt
Od czwartku odbywa sie w Wilnie nieformalne spotkanie ministrów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za sprawy socjalne oraz kwestie zatrudnienia. Priorytetem spotkania jest bezrobocie wśród młodzieży w krajach unijnich.
„Ta kwestia jest niezwykle aktualna dla całej Europy. Poziom bezrobocia wśród młodych ludzi wynosi obecnie około 23 proc. i jest dwukrotnie wyższy niż poziom bezrobocia wśród osób dorosłych. W trakcie nieformalnego spotkania omówimy środki, które pomogłyby zmienić sytuację“ - stwierdziła przewodnicząca spotkania - minister pracy oraz opieki socjalnej Republiki Litewskiej - Algimanta Pabedinskienė.

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie praktyk oraz staży dla młodzieży w państwach unijnych, a mianowicie co należy uczynić, aby młodzi ludzie mogli zdobyć jakościową praktykę oraz cenne doświadczenie w trakcie programów stażowych.

Także w trakcie kilkudniowego posiedzenia zostanie omówione zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 20 lutego 2013 roku: „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji“. Celem dokumentu jest walka z ubóstwem wśród dzieci.

Uczestnicy spotkania poruszą zagadnienia związane z efektywnością inwestycji socjalnych, zasadami ustalania wynagrodzeń oraz wzrostu gospodarczego, ale także problematykę socjalnego wymiaru Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), której głównym celem jest utworzenie wspólnej waluty oraz przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel ponadpaństwowy.

Bezrobocie wśród młodzieży w Unii Europejskiej stanowi poważny problem, zwłaszcza w poszczególnych państwach. Walka z tym problemem jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed rządami państw unijnych. Według danych Eurostatu, bezrobocie ludzi młodych w 27 krajach UE wyniosło w 2012 roku 23 proc. Najwięcej niepracującej młodzieży jest w Grecji - 55,3 proc.oraz Hiszpanii - 53,2 proc. Najmniejszym bezrobociem wśród osób młodocianych może poszczycić się Austria - 8,7 proc.i Niemcy - 8,1 proc. W Polsce bez pracy jest 27,5 proc. młodych ludzi, natomiast na Litwie 26,4 proc, co stanowi wynik przewyższający średnią unijną.

Na podstawie: BNS, epp.eurostat.ec.europa.eu