Bezrobocie na Litwie największe od 12 lat


Fot. www.nbportal.pl
W ciągu drugiego kwartału tego roku na Litwie odnotowano największą stopę bezrobocia od 12 lat. Jest o 18,3 procent większa niż w kwietniu i czerwcu ubiegłego roku - wskazuje badanie przeprowadzone przez Litewski Departament Statystyczny.
LDS rozpoczął obliczanie stopy bezrobocia w 1995 roku. Od tamtego czasu, mimo że stopę bezrobocia obliczano inną metodą, nie zanotowano większej liczby bezrobotnych.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 roku stopa bezrobocia w drugim kwartale tego roku wzrosła o 0,2 procent. Większość bezrobotnych mieszka na wsi, tam stopa bezrobocia sięga 22 procent. W mieście - 16,9 procent. Stopa bezrobocia młodzieży (15-24 lat) w tym samym okresie wynosiła 37,1 procent.

Badanie wskazuje, że według danych Litewskiej Giełdy Pracy ogólna liczba bezrobotnych w drugim kwartale tego roku wynosiła 324 tys. Liczba bezrobotnych znacząco wzrosła w marcu, kiedy wprowadzono obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób niezarejestrowanych na Litewskiej Giełdzie Pracy.

Na Litwie jest 1,328 mln osób pracujących. W ciągu kwartału liczba bezrobotnych zmniejszyła się w sferze usług, budownictwa, wzrosła natomiast w sferze rolnictwa, leśnictwa oraz rybołówstwa.

Według departamentów statystycznych krajów bałtyckich w drugim kwartale tego roku na Litwie była najniższa stopa bezrobocia (18,3 proc.), najwyższa - na Łotwie (19,4 proc.). W Estonii stopa bezrobocia wynosi 18,6 procent.

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 To nic w porownaniu do

To nic w porownaniu do bezrobocia w Polsce. Tam wynosi ono az 18,9%.
Rezimowe srodki przekazu dyktatury warszawskiej bucza o ...13,4%, ale
nie donosza wg. ich propagandy sukcesu o tzw. bezrobociu ukrytym.
Gen Jorg

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.