Bezpłatne szkolenia z zakresu międzynarodowych praw człowieka


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
W dniach 5-6 sierpnia 2013 r. w siedzibie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (ul. Liepkalnio 103, Wilno) odbędą się bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka „Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym: teoria i praktyka”.
Podczas szkoleń uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzę z zakresu międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. W ramach szkoleń będzie analizowane prawo precedensowe Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także ochrona praw człowieka w praktyce. Ponadto, uczestnicy szkoleń będą mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do prawników, sędziów, administratorów i studentów, ale także do pozostałych osób zainteresowanych jego tematyką.

Wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

Uczestnictwo w szkoleniach ma charakter bezpłatny (dotyczy to także lunchu i przerwy na kawę).

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia. Prosimy o rejestrację nie później niż do dnia 1 sierpnia 2013 roku na adres mailowy e.urbanowicz@efhr.eu

Program

5 sierpnia, poniedziałek
14.00-14.30 - rejestracja uczestników (kawa i herbata)
14.30-14.40 - powitanie uczestników przez przedstawicieli Europejskiej Fundacji Praw Człowieka
14.40-15.00 - „Różnice w drodze prawnej pomiędzy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej” - dr Łukasz Wardyn
15.00-17.00 - „Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących Międzynarodowych Praw Człowieka” - dr Fernand de Varennes
17.00-17.30 - dyskusja połączona z lekkim lunchem

6 sierpnia, wtorek 
14.00-14.30 - rejestracja uczestników (kawa i herbata)
14.30-16.30 - „Treść i cele Ochrony Praw Człowieka w Prawie Międzynarodowym” - dr Fernand de Varennes
16.30-17.00 - „Ochrona Praw Człowieka w praktyce” - dr Elżbieta Kuzborska
17.00-17.30 - dyskusja połączona z lekkim lunchem

Prof. dr Fernand de Varennes - uzyskał tytuł licencjata na kierunku prawo w Kanadzie oraz tytuł magistra w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Nauk Politycznych. W 1996 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii.

Profesor F. de Varennes założył między innymi szkołę LL.M (Latin-Legum Magister, powszechnie uznawany stopień Magistra Obojga Praw) specjalizującą się w prawach człowieka. Prowadził zajęcia ze studentami w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Australii. Pracował także w charakterze doradcy w wielu centrach badawczych na świecie. Napisał ponad 150 artykułów i książek. Obecnie pracuje nad nową książką z dziedziny językowych praw człowieka oraz trzytomową pozycją na temat konfliktów narodowościowych i międzynarodowych.

Dr Elżbieta Kuzborska - doktor prawa, profesor w Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorką publikacji z dziedziny publicznego prawa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka, głównie ochrony praw mniejszości narodowych. W latach 2011 i 2012 zostały opublikowane jej dwie monografie na temat prawnej ochrony mniejszości narodowych (2011, „Artprint”, Wilno: „Teisinė tautinių mažumų padėtis Lietuvoje”, 2012, „Artprint”, Wilno).

Dr Łukasz Wardyn - wykładał Prawo Międzynarodowe oraz Prawo Europejskie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2009 roku był stażystą podoktoranckim na Uniwersytecie Harvarda. Jest ekspertem w dziedzinie Prawa Międzynarodowego, zajmuje się kwestiami praw człowieka i mniejszości narodowych.


Data: 
05.08.2013 - 14:00 - 06.08.2013 - 17:30

Komentarze

#1 Szczególnie Lituvisi powinni

Szczególnie Lituvisi powinni się podszkolić!!!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.