Bezpłatna pomoc dla rodzin w rejonie solecznickim


Fot. salcininkai.lt
Samorząd Rejonu Solecznickiego realizuje projekt społeczny „Rozwój kompleksowych usług rodzinnych w rejonie solecznickim”, który skierowany jest do wszystkich rodzin w rejonie solecznickim, dążących do harmonii w swoich domach.


Projekt ma na celu nauczyć członków rodziny, jak radzić sobie z trudnościami wynikającymi w sytuacjach kryzysowych, na przykład, gdy pojawiają się kłopoty w relacjach, trudności w wychowywaniu dzieci, problemy psychologiczne po utracie pracy, czy powstałe w wyniku rozwodu rodziców.

Grupą docelową projektu jest rodzina: rodzice, bądź opiekunowie oraz dzieci. Opracowany model pomocy ma wspomagać nie tylko w rozwiązywaniu zaistniałych trudności, ale też działać zapobiegawczo w przypadku wystąpienia poważniejszych problemów społecznych. Projekt ma pomóc w tworzeniu trwałej rodziny, która samodzielnie rozstrzyga swe problemy.

Samorząd Rejonu Solecznickiego oferuje pomoc psychologiczną, szkolenia z dziedziny mediacji, rozwoju umiejętności rodzinnych, pozytywnego rodzicielstwa.

Usługi świadczą specjaliści ds. mediacji, pracownik socjalny i dwóch psychologów.

Informacji na temat realizowanego projektu „Rozwój kompleksowych usług rodzinnych w rejonie solecznickim” można zasięgnąć pod numer telefonu +37068311040.

Na podstawie: salcininkai.lt