Będzie polska szkoła na Antokolu!


Fot. wilnoteka.lt
Po burzliwej dyskusji Rada Samorządu m. Wilna na środowym posiedzeniu zaakceptowała projekt utworzenia Wileńskiej Szkoły Początkowej na Antokolu, w której będą klasy z polskim i rosyjskim językiem wykładowym. Na tymże posiedzeniu zapadła także decyzja o przemianowaniu Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie na Liceum im. Adama Mickiewicza.
Po przeprowadzonej w 2015 roku reorganizacji sieci szkół wileńska dzielnica Antokol pozostaje bez placówki z polskim językiem nauczania. Słynna „5”, czyli Gimnazjum im. Joachima Lelewela
(obecnie Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela) było zmuszone przenieść się do budynku dawnej Szkoły im. Antoniego Wiwulskiego, w prawobrzeżnej dzielnicy Wilna – na Żyrmuny. Zaistniała sytuacja najbardziej ciąży rodzinom z dziećmi uczęszczającymi do klas początkowych. Niektórzy rodzice codziennie muszą dowozić dzieci 17 km i więcej. Otworzenie nowej placówki na Antokolu pozwoli rozwiązać przynajmniej ten problem.

Planowana Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu będzie obliczona na 100120 uczniów i 8 kompletów klas. Placówka będzie się mieściła przy ulicy Šilo 15.

Podczas dyskusji było wiele głosów przeciwko tej propozycji, z argumentami, że litewskim dzieciom też brakuje miejsca w działających na Antokolu szkołach, a także że nie należy stwarzać precedensu, że w każdej dzielnicy Wilna powinna być szkoła dla przedstawicieli mniejszości narodowych.

Mer Wilna Remigijus Šimašius przypomniał jednak, że przed dwoma laty, kiedy zapadła bolesna decyzja o przeniesieniu Gimnazjum im. Joachima Lelewela obiecano społeczności, że jeżeli tylko będzie odpowiednia liczba polskich czy rosyjskich uczniów, by utworzyć choć jedną klasę, to taka możliwość zostanie stworzona i że teraz przyszedł czas na dotrzymanie obietnic.

Na podstawie: vilnius.lt