Będzie nowa ustawa o mniejszościach narodowych


Litewski parlament rozpoczyna we wtorek pracę nad projektem nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Poprzednia, przyjęta jeszcze w 1989 r. i pozytywnie oceniana przez litewskich Polaków, wygasła 1 stycznia 2010 r.
Projekt ustawy, który przygotowali posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), przewiduje m.in. używanie dwujęzycznych napisów, a także używanie w urzędach języka mniejszości narodowych w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez daną mniejszość. Proponuje się też ustawowo zapewnić prawo do posiadania przedszkoli mniejszości narodowych i prawo do nauki w języku ojczystym w szkołach ogólnokształcących.

Poseł AWPL Jarosław Narkiewicz twierdzi, że proponowany przez Akcję projekt ustawy w zasadzie niewiele się różni od ustawy przyjętej jeszcze w 1989 roku, gdy Litwa była republiką radziecką i walczyła o niepodległość. W 2005 roku został przygotowany nowy projekt ustawy o mniejszościach narodowych, który jest forsowany w Sejmie, ale dotychczas nie został przyjęty. Sprzeciwiają mu się przede wszystkim przedstawiciele mniejszości narodowych, bo w ich ocenie jest on znacznie gorszy od ustawy przygotowanej w czasach radzieckich.

”Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z przewodniczącą Sejmu Ireną Degutienė. Zapewniła, że nasz projekt będzie omawiany w trybie nadzwyczajnym” - powiedział J. Narkiewicz. W jego ocenie ”proces przyjmowania projektu ustawy o mniejszościach narodowych odzwierciedli stosunek litewskiego parlamentu i Litwy do mniejszości narodowych”.
Obecnie przedstawiciele mniejszości narodowych na Litwie stanowią prawie 20 proc. mieszkańców. Najliczniejszą grupą są Polacy - około 7 proc. i Rosjanie - prawie 5 proc.

PAP