Beatyfikacja w maju


Papież Jan Paweł II, fot. blogs.law.harward.edu
Benedykt XVI wyraził w piątek zgodę na ogłoszenie dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II, co formalnie kończy proces beatyfikacyjny polskiego papieża. Beatyfikacja odbędzie się 1 maja tego roku.
Dekret opublikowało w południe biuro prasowe Stolicy Apostolskiej po audiencji, na której Benedykt XVI przyjął prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato.

Papież zgodził się na promulgację, czyli ogłoszenie dekretu, uznającego niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia cud wyzdrowienia francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre z zaawansowanej choroby Parkinsona.

Ksiądz Sławomir Oder, postulator procesu, tłumacząc aspekty proceduralne procesu beatyfikacyjnego, podkreślił: ”Zakończył się właściwie drugi z procesów. Pierwszy proces został zamknięty wraz z aprobatą ze strony Ojca Świętego dla publikacji dekretu o heroiczności cnót Jana Pawła II. Teraz natomiast cieszymy się z tego, że papież zaaprobował publikację dekretu uznającego cud za wstawiennictwem Jana Pawła II”.

”To oznacza, że rzeczywiście mamy do czynienia z zakończeniem procesu z punktu widzenia kanonicznego. Ostatni etap, jaki pozostaje, to jest akt liturgiczny, czyli sama beatyfikacja, która jest ukoronowaniem tych przeszło pięciu lat intensywnej pracy, by udzielić odpowiedzi na wołanie ludu: “Santo subito (natychmiast święty)” - dodał polski ksiądz, pracujący w wikariacie Rzymu.

Na podstawie: PAP, tvn24.pl