Beata Pietkiewicz – wicemer rejonu solecznickiego


Na zdjęciu od lewej: Zdzisław Palewicz i Beata Pietkiewicz, fot. facebook.com/Samorząd Rejonu Solecznickiego
Na pierwszym posiedzeniu rady samorządu rejonu solecznickiego nowej kadencji w piątek, 12 kwietnia, wybrani zostali wicemer i dyrektor administracji samorządu. Decyzją radnych, wicemer została Beata Pietkiewicz, dotychczasowa wicedyrektor administracji, stanowisko dyrektora administracji nadal będzie pełnił jej kierownik Józef Rybak.


 


W piątek, 12 kwietnia, odbyło się pierwsze posiedzenie rady samorządu rejonu solecznickiego kadencji 2019-2023. Przysięgę złożyło 24 radnych oraz wybrany już w pierszej turze w wyborach bezpośrednich na drugą kadencję mer Zdzisław Palewicz.

Podczas posiedzenia na stanowisko wicemera rejonu solecznickiego wybrana została Beata Petkiewicz. Zastąpiła Jadwigę Sinkiewicz.

Beata Pietkiewicz pełniła stanowisko wicedyrektora Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego od kwietnia 2015 roku, była też przewodniczącą Rady Młodzieżowej Rejonu Solecznickiego, w latach poprzednich pełniła funkcję doradcy mera rejonu solecznickiego.  

B. Pietkiewicz jest magistrem historii, ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Decyzją Rady stanowisko dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego przez kolejną kadencję będzie pełnił Józef Rybak.

Józef Rybak jest wieloletnim radnym samorządu rejonu solecznickiego. W latach 1995-2003 był merem samorządu rejonu solecznickiego, od 2015 roku – pełni funkcję dyrektora administracji samorządu.

J. Rybak w 1983 r. ukończył polonistykę w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie. Jest również magistrem prawa – w 2007 r. uzyskał dyplom na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie.

 
Na zdjęciu pierwszy od prawej: Józef Rybak, fot. facebook.com/ Samorząd Rejonu Solecznickiego

Na podstawie: facebook.com/Samorząd Rejonu Solecznickiego, inf. wł.