BBC kręci film o Uniwersytecie Michała Römera


Fot. ELTA/Zilinskas
Pododdział BBC Worldwide – StoryWorks – przygotowuje cykl filmów dokumentalnych „Aiming Higher” (celować wyżej) poświęconych uniwersytetom z całego świata, ich roli i znaczeniu dla współczesnego społeczeństwa i jego rozwoju. Ekipa filmowa planuje odwiedzić 30 różnych uniwersytetów, w tym jeden w krajach bałtyckich – Uniwersytet Michała Römera w Wilnie.Cykl filmów to wynik współpracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów (International Association of Universities, IAU) z brytyjskim nadawcą BBC Worldwide. Organizacja określiła cztery strategiczne kierunki globalnego rozwoju szkolnictwa wyższego, na które należy zwrócić szczególną uwagę: międzynarodowość, technologie, przywództwo i zrównoważony rozwój. Filmy przygotowywane przez BBC mają pokazywać, jak są realizowane te cele przez uniwersytety w różnych częściach świata, jakie są ich dobre praktyki i doświadczenia.

Według rektora Uniwersytetu Michała Römera Ingi Žalenienė, strategia ONZ dotycząca realizacji celów zrównoważonego rozwoju została zatwierdzona już w 2015 roku. Wiele uwagi poświęca się w niej aktywizacji naukowców i społeczności akademickich.

„Międzynarodowe społeczności akademickie naprawdę gromadzą się i aktywnie biorą ster w podejmowaniu się rozwiązywania największych globalnych wyzwań społecznych, takich jak powszechny dostęp do wykształcenia wysokiej jakości, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo cybernetyczne, obrona i wzmacnianie demokracji, zmniejszanie różnic społecznych, integracja uchodźców itp.” – mówi I. Žalenienė.

Ekipa filmowa dotarła już na Litwę. Była obecna na Międzynarodowej Interedyscyplinarnej Konferencji Innowacji Społecznych SOCIN’2019. Odwiedziła także sieć laboratoriów MRU LAB.

Rektor opowiedziała filmowcom o rozwoju Uniwersytetu Michała Römera, jego międzynarodowym charakterze, wizji przyszłości, także o tym, jaką wiedzę i jakie kompetencje powinni otrzymać jego studenci i absolwenci, tendencjach w prowadzonych badaniach oraz prowadzonej od kilku lat inicjatywie edukacyjnej dla uczniów „4mm. Pasistiebk”.

Brytyjscy dziennikarze spotkali się także z kierownikami kilku jednostek naukowych działających w ramach uniwersytetu.

Uniwersytet Michała Römera to największy profilowany uniwersytet nauk społecznych na Litwie. Znany jest przede wszystkim z: prawa, bezpieczeństwa publicznego i administracji publicznej. Studiuje na nim ponad 8 tys. studentów, w tym kilkaset osób z zagranicy.  

Premiera filmu dokumentalnego poświęconego Uniwersytetowi Michała Römera planowana jest na listopad.

Na podstawie: ELTA, mruni.eu