Bankructwo w sektorze zakwaterowania i wyżywienia


Fot. wilnoteka.lt
Sektory związane z zakwaterowaniem i gastronomią należą do tych, w których liczba przypadków bankructwa znacznie wzrosła. Szczególnie źle wygląda sytuacja w placówkach żywienia.
W opinii Aliny Buemann, kierowniczki działu ryzyka kredytowego z biura kredytowego Creditinfo, możliwości finansowe spółek działających w sektorze hotelarskim i żywieniowym, w porównaniu z innymi sektorami gospodarki, należą do najsłabszych. Z danych Creditinfo wynika, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku miały miejsce cztery przypadki bankructwa placówek działających w sferze zakwaterowania. Jest to dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W 2011 roku zbankrutowało w sumie 8 przedsiębiorstw świadczących usługi zakwaterowania.

„Liczba spółek, które zmuszone były ogłosić bankructwo, budzi niepokój i zaskoczenie, ponieważ wyniki wskazują na polepszenie sytuacji sektora hotelarskiego. Wraz z polepszeniem wyników finansowych wzrasta wypłacalność, zmniejsza się zadłużenie i przypadki aresztu mienia” - mówi Alina Buemann.

Znacznie gorzej jest w sektorze żywienia. W ciągu czterech miesięcy tego roku zarejestrowano 55 przypadków bankructwa. To 4,5 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W 2011 roku zbankrutowało 67 przedsiębiorstw żywieniowych. Z 500 spółek działających w dziedzinie zakwaterowania około 100 ma przeterminowane płatności na ogólną sumę 8 mln litów. Na 13 procent przedsiębiorstw nałożono areszt na mienie o wartości 30 mln litów, 28 procent jest zadłużonych wobec Sodry na sumę 0,578 mln litów. Z 4 tys. spółek działających w sektorze żywienia około 1200 firm ma przeterminowane płatności na sumę około 23 mln litów. 10 procentom spółek aresztowano mienie o wartości 59 mln litów, 35 procent ma dług wobec Sodry na kwotę 5,6 mln litów.

Na podstawie: vz.lt

Komentarze

#1 Niech wszyscy turyści polscy

Niech wszyscy turyści polscy jędzą i nocują wyłącznie u Polaków, wesprzyjmy naszych Rodaków.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.