Via Baltica zbliża się do granicy z Polską


Fot. sumin.lrv.lt
Na Litwie trwają intensywne prace przebudowy odcinka autostrady A5 Kowno-Mariampol-Budzisko, trasy Via Baltica w kierunku granicy z Polską. Jolita Orentaitė z Dyrekcji Litewskich Dróg Samochodowych podkreśla, że prowadzone tu roboty są największymi od 30 lat pracami związanymi z budową infrastruktury drogowej, które mają zakończyć w 2025 roku.
„Prace tu rozpoczęły się już jesienią ubiegłego roku, a w czerwcu rozpoczęła się rekonstrukcja na najdłuższym odcinku znajdującym się między Mariampolem a granicą z Polską” – mówi Jolita Orentaitė. „To są największe od czasu odzyskania przez Litwę niepodległości prace związane z budową infrastruktury drogowej” – dodaje. Cała droga, około 40 km długości w 2025 ma być czteropasmową autostradą przystosowaną do ruchu cywilnego i wojskowego.

„Rozbudowujemy nasze najważniejsze połączenie drogowe z Zachodem. To ważny krok dla Litwy, zwiększający konkurencyjność kraju, wzmacniający nasz potencjał obronny i gospodarczy” – wskazał minister transportu Litwy Marius Skuodis pod koniec października tego roku podczas uroczystości otwarcia przebudowy pierwszego z czterech fragmentów drogi od Mariampola do granicy litewsko-polskiej, 6,5 km.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych dotychczasowa droga zostanie przekształcona w czteropasmową autostradę z rozbudowaną infrastrukturą: wybudowane zostanie ponad 90 km dróg łączących, 25 rond, zainstalowane zostaną wiadukty, mosty, tunele, ponad 18 km ścian akustycznych, odpowiednie oświetlenie i inne środki organizacji ruchu. Zbudowany zostanie też pierwszy na Litwie zielony most dla zwierząt służący do ich migracji.

Trasa Via Baltica przecina Litwę od Łotwy do granicy z Polską, projektowi temu nadano status specjalnego znaczenia narodowego. Zakończenie całej przebudowy drogi Via Baltica na terenie Litwy o długości 268 km ma nastąpić do 2030 roku.

„Prace przebiegają zgodnie z założeniem. Zdarzają się problemy, ale są rozstrzygane na bieżąco. Czasami są kilkudniowe, a nawet tygodniowe poślizgi, ale uwzględniając ogromny zakres prac nie należy tego określać jako opóźnienie w realizacji projektu” – mówi Orentaitė.

Na początku listopada rozpoczęły się też przygotowania do przebudowy trzech odcinków autostrady z Kowna do granicy z Łotwą. Chodzi o przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego infrastruktury inżynieryjnej komunikacji transportowej. Długość tych dróg wynosi prawie 160 kilometrów. Prace rekonstrukcyjne na tych odcinkach mają być zakończone do 2030 roku.

„W tej chwili najbardziej intensywne prace trwają jednak w pobliżu polskiej granicy” – mówi przedstawicielka Dyrekcji Litewskich Dróg Samochodowych i przypomina, że przed kilkoma tygodniami na przebudowywanym odcinku autostrady Via Baltica przy węźle drogowym Mariampol-Kybartai rozpoczęła się budowa nowoczesnego parkingu i strefy odpoczynku o powierzchni około 11 hektarów.

Dyrekcja Litewskich Dróg Samochodowych zapowiada, że będzie to najnowocześniejszy teren rekreacyjno-parkingowy w kraju. Będą tu osobne strefy dla samochodów ciężarowych i osobowych, samochodów elektrycznych i kamperów, cztery stacje ładowania pojazdów elektrycznych, budynek z toaletami i prysznicami oraz teren rekreacyjny.

Budowa parkingu ma być ukończona w połowie przyszłego roku. Na odcinku między Mariampolem a granicą z Polską, który jest uważany za najbardziej ruchliwych na Litwie, zostanie wybudowany też drugi teren rekreacyjno-parkingowy. Na tym 40-kilometrowym odcinku przejeżdża około 10 tys. samochodów dziennie, z czego około 50 proc. to transport towarowy.

"Ta droga, zwana Via Baltica, łącząca Finlandię i Czechy, jest bardzo ważna pod wieloma względami. Jest bardzo ważna jako jedna z kluczowych arterii transportowych Litwy, mająca bezpośredni wpływ na handel, nasze stosunki handlowe z innymi krajami i turystykę. Teraz ta droga nabrała też innego wymiaru. Możemy ją nazwać drogą solidarności, ponieważ to właśnie ta droga został wykorzystana do sprowadzenia na Litwę Ukraińców uciekających przed wojną, to właśnie ta droga jest wykorzystana do wysłania naszego wsparcia na Ukrainę i to właśnie ta droga najlepiej odzwierciedla zachodnią orientację naszego kraju” – mówiła premier Ingrida Šimonytė podczas uroczystości otwarcia jednego z odcinków Via Baltica.

Europejska autostrada E67 to droga kategorii E, która biegnie z Pragi w Czechach do Helsinek w Finlandii przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Droga łączy Pragę, Wrocław, Warszawę, Kowno, Poniewież, Rygę, Tallin i Helsinki.

Na podstawie: sumin.lrv.lt, PAP