Badania: stężenie CO2 w klasach jest zbyt wysokie


Fot. wilnoteka.lt
Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w szkolnych klasach przekracza dopuszczany poziom – wynika z badań przeprowadzonych w szkołach przez Narodowe Zrzeszenie Dom Pasywny. Wpływa to na stan zdrowia dzieci i efektywność nauki. Niestety regulacje prawne dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych nie istnieją.W końcu ubiegłego roku specjaliści przeprowadzili badania jakości powietrza w 11 wileńskich szkołach. Polegało to na tym, przez trzy dni w klasach były wykonywane pomiary różnych parametrów jakości powietrza, w tym stężenia CO2.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów poziom dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym uważany za zdrowy, komfortowy dla człowieka i umożliwiający normalne funkcjonowanie wynosi 1000 ppm (liczba części na milion). Tymczasem badania wykazały, że stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach podczas lekcji sięgała 1660 ppm, czyli  1,6 razy więcej niż wynosi zalecana norma. W salach zajęć, w których uczą się klasy początkowe, średnie dzienne stężenie dwutlenku węgla wynosiło 1565 ppm, a w niektórych przypadkach nawet 2000 ppm, w klasach podstawowych – 1755 ppm.

Jak tłumaczy Asta Razmienė z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, jest to „wskaźnik czystości”, który pokazuje, czy pomieszczenia są odpowiednio wietrzone. „W powietrzu w pomieszczeniach jest sporo związków chemicznych, znajdujących się w meblach, dywanach, materiałach budowlanych, środkach czyszczących. W powietrzu są także bakterie, wirusy, grzyby. Zamiast badania całego tego bukietu związków, pod uwagę brany jest ten właśnie podstawowy wskaźnik” – powiedziała ekspert.

Szef Narodowego Zrzeszenia Dom Pasywny Aidas Vačiulis zaznaczył, że przekraczające normy stężenie dwutlenku węgla powoduje drażliwość, senność, zmęczenie, bóle głowy, obniża koncentrację. „Poziom CO2 bezpośrednio wpływa na to, że dzieci mają problemy z rozwiązywaniem zadań logicznych. Wymagają one paliwa dla mózgu, a tym paliwem oprócz energii jest tlen” – tłumaczy A. Vačiulis.

Jak zaznaczyła A. Razmienė, wysokie stężenie CO2 zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego.

Wyniki badań potwierdzają, że tematyka jakości powietrza wewnętrznego w szkołach jest zaniedbana. Kontrole jakości powietrza w szkołach nie są przewidziane w zaleceniach Ministerstwa Ochrony Zdrowia i są wykonywane tylko w sytuacjach, jesli zostanie złożona jakaś skarga. Zdarza się to jednak rzadko. 

Na podstawie: BNS, delfi.lt