Autograf M. Mažvydasa na liście UNESCO Pamięć Świata


Fot. madeinvilnius.lt
Autograf litewskiego pisarza, autora pierwszej litewskiej książki wydanej drukiem, Martynasa Mažvydasa został wciągnięty na narodową listę UNESCO Pamięć Świata. Autograf jest przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego.


Jedynym zdaniem, które wyszło spod pióra Martynasa Mažvydasa i dotrwało do dzisiejszych czasów jest wpis na tytułowej stronie książki „Opera” żydowskiego historyka Józefa Flawiusza: „M. Mossuid sibi et suis comparauit” (łac. „M. Mažvydas dla siebie i dla swoich nabył”). Przypuszcza się, że autor „Katechizmu” nabył dzieło Flawiusza w roku 1542, kiedy studiował na uniwersytecie w Królewcu.

O tym, że wpisane czarnym atramentem zdanie jest autentycznym autografem M. Mažvydasa, eksperci potwierdzili w 1981 roku.

Nazwisko Martynasa Mažvydasa w dokumentach UNESCO pojawia się nie po raz pierwszy. Na narodowej liście UNESCO Pamięć Świata „Katechizm” M. Mažvydasa jest wpisany jako nr 1.

Pamięć Świata (ang. Memory of the World International Register) – międzynarodowy projekt sygnowany przez UNESCO, zapoczątkowany w 1992 roku, którego celem jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dokumentów: rękopisów, druków, inskrypcji, dokumentów audiowizualnych (nagrań i filmów), itp. o światowym znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym.

W ramach programu prowadzona jest międzynarodowa lista najbardziej wartościowych obiektów. Oprócz Listy międzynarodowej istnieją listy narodowe i regionalne, a także opracowania i bazy danych gromadzące informacje o dziedzictwie zagrożonym i utraconym.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, pl.wikipedia.org