A. Aspect, J. F. Clauser i A. Zeilinger laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki


Na zdjęciu (od lewej): Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, fot. facebook.com/nobelprize
Francuz Alain Aspect, Amerykanin John F. Clauser i Austriak Anton Zeilinger zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. Naukowcy zajmują się mechaniką kwantową. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała im wyróżnienie za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalenie naruszenia nierówności Bella i pionierstwo w dziedzinie informatyki kwantowej. Decyzja została ogłoszona we wtorek, 4 października.Komitet Noblowski docenił prace i eksperymenty trzech uczonych związane „ze splątanymi fotonami, ustaleniem naruszenia nierówności Bella i pionierską informatyką kwantową”.

Laureaci prowadzili eksperymenty z wykorzystaniem splątanych stanów kwantowych, których dwie cząstki zachowują się jak pojedyncza jednostka – nawet, gdy są rozdzielone. Wyniki ich pracy utorowały drogę dla nowej technologii opartej na informacjach kwantowych.  


Fot. facebook.com/nobelprize

Na podstawie: IAR