„Artyści generała Władysława Andersa z Wilna i Wileńszczyzny” – wystawa w DKP


fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka
„Artyści generała Władysława Andersa z Wilna i Wileńszczyzny” – wystawa pod takim tytułem została otwarta w piątek, 15 października, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Autorem ekspozycji jest polska Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych.


„Wystawa opowiada o losach Polaków z Wileńszczyzny szeroko pojętej, artystach, którzy w wyniku różnych deportacji, wywózek trafili do łagrów sowieckich, a potem wydostali się z Rosji Sowieckiej razem z Armią Andersa” – powiedział Paweł Zarzycki, prezes zarządu Fundacji.

Otwarta w Wilnie wystawa prezentuje postacie Mariana Bohusza-Szyszki, Haliny Sukiennickiej, Wojciecha Falkowskiego, Jana Wieliczki, Janiny Baranowskiej, Haliny Nałęcz, Janusza Eichlera, Jana Mariana Kościałkowskiego. Ekspozycja pokazuje szlak bojowy artystów, opowiada o ich wojennym losie, a także prezentuje reprodukcje ich dzieł.

Zarzycki podkreśla, iż artyści, „potocznie zwani artystami Andersa”, są mało znani w Polsce i praktycznie nie są znani na Wileńszczyźnie.

„Większość po wojnie osiedliła się w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Australii, Francji, tam tworzyli, a po 1989 roku jakoś nie było atmosfery, żeby ich sprowadzić” – stwierdził Zarzycki, podkreślając, że „są to wybitni artyści”.

W ocenie Zarzyckiego, wileńska wystawa jest „wypełnieniem białych plam wiedzy o losach wojennych i powojennych ludzi z kresów Rzeczpospolitej”.

Otwarciu wystawy w Wilnie towarzyszyła prezentacja filmu „Artyści Andersa” w reżyserii Rafała Brylla oraz wykład prof. Jana Wiktora Sienkiewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyka sztuki i znawcy polskiej sztuki na emigracji.

Wystawa „Artyści generała Władysława Andersa z Wilna i Wileńszczyzny” będzie też prezentowana w Domu Kultury w Solecznikach.

Na podstawie: PAP, inf. wł.