Archeolodzy nie odnaleźli szczątków ks. Stanisława Iszory


Góra Zamkowa w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Archeolodzy zakończyli prace poszukiwawcze na Górze Zamkowej. Niestety nie udało się im odnaleźć szczątków ks. Stanisława Iszory, który został stracony jako pierwszy 22 maja 1863 r. (wg starego stylu). Badacze planują kontynuować poszukiwania, ale już w innym miejscu. Uroczysty pogrzeb 20 odnalezionych i zidentyfikowanych powstańców styczniowych odbędzie się 30 listopada br.


Tego lata prace poszukiwawcze były prowadzone na terenie dawnego dziedzińca carskiej twierdzy oraz w piwnicy prochowej. Niestety nie potwierdziły się przypuszczenia, że ks. Stanisława Iszorę pogrzebano właśnie tam.

Był stracony jako pierwszy. Badacze przypuszczają, że mógł zostać pochowany zupełnie w innym miejscu niż pozostali.

„W oparciu o posiadane wyniki badań sądzimy, że po egzekucji został on pogrzebany w innym miejscu, być może nawet nie na Górze Zamkowej. Poszukuwania będą prowadzone w przyszłości” – poinformował archeolog Gytis Grižas.

W ciągu trwających od 3 lat prac na Górze Zamkowej znaleziono i zidentyfikowano szczątki 20 powstańców styczniowych, m.in. Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. Zostali oni straceni w latach 1863-1864 na placu Łukiskim w Wilnie. Po egzekucji władze carskie nie pozwoliły rodzinom ich pochować – ciała zakopano potajemnie w miejscu niedostępnym wówczas dla mieszkańców miasta – na terenie mieszczącej się na Górze Zamkowej twierdzy.

Uroczysty pochówek bohaterów powstania styczniowego z udziałem najwyższych władz oraz oficjalnych delegacji z Litwy, Polski, Białorusi i Ukrainy odbędzie się 30 listopada br. Powstańcy spoczną w kolumbarium głównej kaplicy cmentarza na Rossie.  

Na podstawie: BNS, lnm.lt