Apel Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą


Fot. rossa.lt
Koleżanki i Koledzy! Drodzy członkowie i sympatycy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą! Zarząd SKOnSR zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2018, które można przeznaczyć na cele społeczne: konserwacja i odnawianie nagrobków na wileńskiej Rossie.Rekwizyty Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą:
Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Įmonės kodas: 302448884 / Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000 / Atsiskaitomoji sąskaita: LT027300010119551065

Zarząd SKOnSR

Data: 
19.02.2019 (Impreza całodniowa) - 28.02.2019 (Impreza całodniowa)