Andrzej Rogiński przedstawicielem Litwy w Europolu


Andrzej Rogiński, fot. facebook.com
Andrzej Rogiński – były zastępca naczelnika Urzędu Litewskiej Policji Kryminalnej – został specjalnym attaché Policji Litewskiej w Holandii i Europejskim Urzędzie Policji (Europolu). 43-letni funkcjonariusz nominację na trzyletnią kadencję na oba stanowiska otrzymał pod koniec czerwca br.


Andrzej Rogiński
pracuje w policji od 1993 roku. Znaczną część okresu służby poświęcił działalności wywiadowczej. W Urzędzie Litewskiej Policji Kryminalnej przez wiele lat kierował najtrudniejszymi operacjami i badaniami, związanymi z przestępczością zorganizowaną, z racji na to miał kontakt z partnerami zagranicznymi.

„Nadzorowałem współpracę międzynarodową – aspekt operacyjny, wywiadowczy. Jest to zarówno wymiana informacji, jak też są to operacje, śledztwa międzynarodowe. Od wielu lat nadzoruję tę właśnie dziedzinę. Praca przedstawiciela Litwy w Europolu to praca dyplomatyczna. Jestem attaché policji do specjalnych poruczeń związanych z mandatem Europolu, którego działania związane są ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, przestępstw cybernetycznych i terroryzmu” – powiedział A. Rogiński.

„Przestępczość zorganizowana i terroryzm to dwa najniebezpieczniejsze zjawiska. W ich prewencję policja inwestuje bardzo dużo. Europol jest główną unijną agencją z zakresu ochrony praworządności w Unii Europejskiej, dlatego szczególnie ważne jest właściwe reprezentowanie w niej swego kraju” – podkreśla A. Rogiński, dodając, że nowym wyzwaniem dla policji są przestępstwa cybernetyczne.

Andrzej Rogiński pochodzi z Wilna. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej – w 1993 roku rozpoczynał jako policjant w Służbie Patrolowej Wileńskiego Gównego Komisariatu Policji.

W 1999 r. zaczął pracę w Policji Kryminalnej Okręgu Wileńskiego, a wkrótce – w Służbie do Badań Przestępczości Zorganizowanej.

16 stycznia 2002 r. został zaproszony do pracy w powołanym właśnie Urzędzie Litewskiej Policji Kryminalnej. W 2006 r. został mianowany naczelnikiem 1. Zarządu ds. Badania Przestępczości Zorganizowanej tej instytucji.

23 maja 2011 r. A. Rogiński został zastępcą naczelnika Urzędu Litewskiej Policji Kryminalnej – bezpośrednio nadzorował badanie przestępstw związanych z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

Na podstawie: bns.lt