Ana Kočegarova-Maj wygrywa konkurs na attaché kulturalnego w Polsce


Ana Kočegarova-Maj Fot. lrv.lt
Ana Kočegarova-Maj, kierowniczka i realizatorka międzynarodowych projektów z zakresu kultury i branży kreatywnej, została powołana na stanowisko attaché do spraw kultury Litwy w Polsce - poinformowało w środę, 22 maja, Ministerstwo Kultury Litwy.


W konkursie kwalifikacyjnym Ana Kočegarova-Maj pokonała sześciu innych kandydatów.

Kočegarova-Maj była kierownikiem Działu ds. relacji międzynarodowych w projekcie „Kowno – Europejska Stolica Kultury 2022”, później była kierowniczką całej instytucji publicznej „Kowno 2022”. Na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie uzyskała dyplom licencjacki w zakresie nauk o sztuce oraz tytuł magistra w zakresie ochrony zabytków.

„Lubię angażować się w projekty tworzące wartość. Nowe stanowisko postrzegam jako szansę na wykorzystanie mojego doświadczenia i wysiłków w celu osiągnięcia długoterminowego wyniku, oraz jako służbę, dzięki czemu mogę przyczynić się do rozwoju Litwy jako ważnego uczestnika globalnego pola kulturalnego” - podkreśliła Kočegarova-Maj, którą cytuje portal kancelarii rządu lr v.lt.

Kočegarova-Maj podkreśla również, że celem jej działalność na nowym stanowisku będzie wzmocnienie kontaktów między Polską a Litwą.

Kadencja attaché do spraw kultury Litwy w Polsce trwa trzy lata.

Na podstawie: lrkm.lrv.lt