„Amat victoria curam” – rozstrzygnięcie konkursu dla tłumaczy polskiej i litewskiej literatury


Fot. organizatorów
Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada 2019 r., o godz. 17.00 w sali K. Donelaitisa na Uniwersytecie Wileńskim. Podczas uroczystości zostaną zaprezentowane nagrodzone przekłady w obydwu kategoriach.

W celu wsparcia początkujących tłumaczy i zachęcenia ich do podjęcia trudu literackiego przekładu na język sąsiada, litewskie ośrodki literackie i filologiczne zorganizowały konkurs „Amat victoria curam” (Zwycięstwo wymaga troski).

Wileńskie instytucje akademickie i twórcze – Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego – ze wsparciem Orlen Lietuva oraz Instytutu Polskiego w Wilnie przeprowadziły pierwszy otwarty konkurs dla tłumaczy literatury polskiej na język litewski i literatury litewskiej na język polski pod hasłem „Amat Victoria Curam”, czyli „Zwycięstwo wymaga troski”. Konkurs stanowi ważny element obchodów 25-lecia Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego i 10-lecia Krajowego Stowarzyszenia Literatów Polskich, instytucji zasłużonych dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie literatury.


Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach: przekładu litewskich utworów literackich na język polski oraz przekładu polskich utworów literackich na język litewski. Warunkiem udziału w konkursie było przedstawienie przez uczestników tłumaczeń fragmentów utworów polskich autorów, które dotąd nie były publikowane w przekładzie litewskim bądź utworów autorów litewskich, dotychczas niewydanych w Polsce.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Nadesłano na niego 16 przekładów literatury polskiej na język litewski oraz 8 przekładów literatury litewskiej na język polski. Oceniła je komisja złożona z doświadczonych tłumaczy literatury.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a nagrodzone przekłady zostaną opublikowane w polskiej i litewskiej prasie literackiej. 

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego. Partnerzy: dwutygodnik Pisarze.pl i kwartalnik Naujoji Romuva. Fundatorzy nagród: Orlen Lietuva oraz Instytut Polski w Wilnie.„Amat victoria curam” 
 rozstrzygnięcie konkursu dla tłumaczy polskiej i litewskiej literatury
Sala K. Donelaitisa na Uniwersytecie Wileńskim
25 listopada 2019 r., godz. 17.00
Wstęp na wydarzenie jest wolny

Data: 
25.11.2019 - 17:00