Abp Zbigniew Stankiewicz: Wizyta papieża jest nadzieją na przebudzenie duchowe Łotwy


Metropolita Rygi abp Zbigniew Stankiewicz, fot. wilnoteka.lt
Mieszkający na Łotwie katolicy z nadzieją oczekują na zaplanowaną na wrzesień wizytę papieża Franciszka. Metropolita ryski abp Zbigniew Stankiewicz w rozmowie z Wilnoteką powiedział, że osobiście oczekuje „przebudzenia duchowego Łotwy”. 24 września Ojciec Święty odprawi mszę św. w sanktuarium w Agłonie, gdzie znajduje się najbardziej czczony na Łotwie wizerunek Matki Boskiej. Jest to wierna kopia obrazu Matki Boskiej Trockiej. Abp Zbigniew Stankiewicz uczestniczył w konferencji w litewskim sejmie poświęconej 300. rocznicy koronacji obrazu Trockiej Madonny.

Metropolita Rygi abp Zbigniew Stankiewicz swoje wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Matka Boska – Opiekunka Narodów i Państw” poświęcił związkom historycznym łączących Matkę Boską Trocką i Matkę Boską Agłońską. Jak zaznaczył w rozmowie z Wilnoteką, pierwszy drewniany kościółek w Agłonie został wzniesiony przez przybyłych z Wilna dominikanów, natomiast obraz Matki Boskiej Agłońskiej został namalowany na wzór trockiej.W dniach 22–25 września br. Litwę, Łotwę i Estonię odwiedzi papież Franciszek. Jest to szczególny rok dla tych państw, gdyż obchodzą one stulecie niepodległości i z tej okazji władze zapraszały Franciszka. We wrześniu minie też 25 lat od wizyty św. Jana Pawła II, który jako pierwszy papież w historii Kościoła katolickiego przybył z pielgrzymką do państw bałtyckich.

Już wiadomo, że 24 września papież Franciszek odprawi mszę św. w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Agłonie. „Bardzo liczę na to, że obecność Ojca Świętego da duży impuls dla odrodzenia duchowego Łotwy” – mówi abp Zbigniew Stankiewicz.Katolicy stanowią na Łotwie około 20–25 proc. Najliczniej praktykowanym wyznananiem jest luteranizm – wyznaje go około 30 proc. Trzecie pod względem liczby wyznawców jest prawosławie. Jak zaznaczył metropolita Rygi abp Zbigniew Stankiewicz, przedstawiciele najliczniejszych na Łotwie Kościołów w sprawach zasadniczych dotyczących obrony wartości chrześcijańskich wypowiadają się jednym głosem. Abp Zbigniew Stankiewicz urodził się 15 lutego 1955 r. w obecnej diecezji jelgawskiej w rodzinie polskiej. W 1978 r. ukończył Politechnikę Ryską ze specjalnością automatycznych systemów kontroli jakości, po czym 12 lat pracował w stoczni, a następnie w banku. W tym czasie był także wiceprzewodniczącym Związku Polaków na Łotwie. 

W 1990 r. wyjechał do Polski, gdzie wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie, studiując jednocześnie filozofię i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 16 czerwca 1996 r. przyjął święcenia kapłańskie. Wrócił następnie na Łotwę i tam pracował m.in. w jednej ze stołecznych parafii, był kapelanem sióstr misjonarek miłości, asystentem kościelnym wspólnoty charyzmatycznej „Effata” i kierownikiem duchowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Rydze. 

W latach 2002–2008 studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskując doktorat z teologii fundamentalnej. Po powrocie na Łotwę został ponownie kierownikiem duchowym seminarium w Rydze, a także dyrektorem Wyższego Instytutu Nauk Religijnych i wikariuszem stołecznej parafii Chrystusa Króla. 

19 czerwca 2010 r. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą ryskim. Sakrę nowy hierarcha przyjął 8 sierpnia tegoż roku z rąk swego poprzednika na tym urzędzie kard. Jānisa Pujatsa.

Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Edwin Wasiukiewicz