Abp Lionginas Virbalas o wizycie papieża


Arcybiskup Lionginas Virbalas
„Ojciec Święty, przyjeżdżając we wrześniu na Litwę, Łotwę i do Estonii, da nam nową nadzieję, która jest nam bardzo potrzebna” – mówi abp Lionginas Virbalas, metropolita kowieński i wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Litwy. W wywiadzie, którego udzielił dziennikarzom Katolickiej Agencji Informacyjnej i „Gościa Niedzielnego” opowiedział o problemach Kościoła katolickiego na Litwie i nadziejach, jakie wiąże on z wrześniową pielgrzymką papieża Franciszka.


Arcybiskup Lionginas Virbalas porównał nadchodzącą wizytę papieża Franciszka z pielgrzymką Jana Pawła II na Litwę w 1993 roku. Jego zdaniem, mimo różnych sytuacji społeczno-politycznych i ponad 20-letniego doświadczenia wolności i demokracji Litwa zmaga się dziś z problemami postępującej sekularyzacji i emigracji. Podkreślił, że statystyki uczestnictwa dzieci i młodzieży w szkolnych lekcjach religii i etyki są wysokie (ok. 60 proc. uczniów wybiera religię), ale nie przekłada się to na aktywność młodych w życiu parafialnym.    

Duchowny za pozytywne zjawisko w litewskim Kościele uznał dużą pomoc ze strony aktywnych osób świeckich oraz ich zaangażowanie w działalność różnych przyparafialnych organizacji i wspólnot. Wspomniał o ruchach skupiających rodziny, takich jak: Spotkania Małżeńskie, mające zresztą polski rodowód, Wspólnoty Maryi, Chemin Neuf, Wiara i Światło i in. Jak podkreślił, w diecezji kowieńskiej dobrze działają również intytucje diecezjalne (np. Caritas) i organizacje rodzinne. Mówił o katechizacji, którą w szkołach prowadzą osoby świeckie, duszpasterstwie akademickim w Wilnie i Kownie oraz grupach misyjnych, które w ramach nowej ewangelizacji starają się wyjść do ludzi. 

Zwrócił także uwagę na nową formę zaangażowania osób świeckich z teologicznym wykształceniem w działalność duszpasterską, a mianowicie na pomoc, jaką niosą księżom odwiedzającym szpitale. „Kapłan np. odprawia mszę św., a świecki roznosi potem Eucharystię. Zadaniem tego świeckiego, zatrudnionego przez szpital i pracującego z posługą duszpasterską przez 8 godzin dziennie, jest towarzyszenie chorym, prowadzenie z nimi rozmów i inna pomoc duchowa. Na razie w mojej diecezji jest dwóch takich świeckich, ale tę posługę pragniemy rozwijać” – powiedział abp L. Virbalas. 

Metropolita wymienił także problemy, z którymi na Litwie zmaga się Kościół: duże parafie w miastach przy małej liczbie kapłanów, wyludnianie się wielu parafii na wsi, brak księży, potrzeba remontu kościołów, wiara młodego pokolenia odbiegająca od zasad Ewangelii, plaga rozwodów, spadek powołań.

W papieżu Franciszku arcybiskup najbardziej ceni ewangeliczne podejście i bezpośrednie świadectwo Ewangelii. „To, co on mówi płynie wprost z Ewangelii, pokazuje jak żyć Ewangelią w dzisiejszym świecie. Tak jak Jezus, Franciszek szczególną uwagę kieruje ku ubogim, mówi wciąż o miłości bliźniego, a krytykuje bogatych i faryzeuszy. (…) Poza tym Franciszek jest bardzo autentyczny i to do ludzi przemawia” – powiedział L. Virbalas. 

Arcybiskup powiedział, że spodziewa się bardzo wielu chętnych do uczestniczenia w ceremoniach z udziałem papieża na Litwie. Przypomniał, że na początku sierpnia ruszy internetowa rejestracja dla chcących wziąć udział w uroczystościach. „Zapraszamy Polaków, gdyż w 1991 Litwini zostali zaproszeni do Łomży na spotkanie z Janem Pawłem II podczas jego wizyty w Polsce. (…) Dzień wcześniej w Wilnie Franciszek będzie mówił do młodzieży, tak więc młodzi z Polski mogą przyjechać wtedy do Wilna” – dodał. 

Abp L. Virbalas podkreślił, że fakt przyjazdu papieża umacnia także litewską państwowość. „Jest to bardzo ważny gest na 100-lecie niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii. Pokazuje, że niepodległość jest bardzo istotna, niezależnie od tego, że wielu ludzi żyje codziennością i jest niezadowolonych z tego, co ma, zapominając o tym, co było wcześniej” – powiedział. Dodał, że przy organizacji pielgrzymki papieża Kościół współpracuje z państwem i władzami świeckimi, ponieważ będzie ona miała również charakter oficjalnej wizyty państwowej.  

Przypomnijmy, papież Franciszek będzie na Litwie 22–23 września br. W trakcie dwudniowej wizyty odwiedzi Wilno i Kowno, po czym uda się na Łotwę do Rygi i Agłony, a następnie do Tallinna. W sobotę, 22 września, Ojciec Święty na placu Katedralnym spotka się z młodzieżą, odwiedzi Kaplicę Ostrobramską oraz Muzeum Ofiar Ludobójstwa, gdzie ma rozmawiać z ofiarami represji sowieckich – zesłańcami i więźniami politycznymi, przedstawicielami wspólnoty żydowskiej, którzy przeżyli Holokaust. W niedzielę, 23 września – w drugim dniu wizyty – odprawi mszę świętą w Kownie.

Na podstawie: KAI, inf. wł.