Abp Józef Staniewski nowym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego na Białorusi


Na zdjęciu: metropolita mińsko-mohylewski abp Józef Staniewski, fot. catholic.by
Papież Franciszek we wtorek, 14 września, w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, powołał dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji grodzieńskiej Józefa Staniewskiego na urząd arcybiskupa mińsko-mohylewskiego, czyli zwierzchnika Kościoła katolickiego na Białorusi. Tymczasowym administratorem apostolskim w tym kraju od stycznia br. był biskup Kazimierz Wielikosielec.Abp Józef Staniewski ma 52 lata, pochodzi z Zaniewicz na Grodzieńszczyźnie. Jak podaje portal Catholic.by, ukończył on wojskową uczelnię techniczną i odbył służbę w wojsku, następnie studiował w seminarium duchownym w Grodnie, powołanym przez ówczesnego biskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1995 roku z rąk biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza. W latach 1996-1999  studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Również w pracy duszpasterskiej nowy zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi był związany z Grodzieńszczyzną.

Święcenia biskupie otrzymał w 2014 roku i został wówczas biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej. Wcześniej był rektorem seminarium duchownego w Grodnie.

Od 2015 roku pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi.

W styczniu  2021 roku na emeryturę odszedł wieloletni zwierzchnik białoruskich katolików, ówczesny metropolita mińsko-mohylewski abp T. Kondrusiewicz. Wcześniej władze przez kilka miesięcy nie wpuszczały go do kraju w związku z krytykowaniem przez Kościół przemocy stosowanej przez reżim Alaksandra Łukaszenki wobec obywateli w czasie powyborczych protestów.  

Abp. T. Kondrusiewicza na stanowisku przewodniczącego Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi 14 kwietnia br. zastąpił biskup diecezji witebskiej Aleh Butkiewicz.

Na podstawie: PAP, catholic.by