62 proc. litewskich emigrantów nie odrzuca możliwości powrotu do kraju


Fot. ELTA
Postęp i dobrobyt Litwy są ważne dla absolutnej większości (96 proc.) Litwinów mieszkających za granicą – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Centrum Badań Opinii Publicznej i Rynku Vilmorus.


Z badania przeprowadzonego pod koniec 2018 roku wynika, że 85 proc. respondentów uważa, że nawet nie mieszkając na Litwie, może uczestniczyć w różnych obszarach społecznego życia kraju. Dla 8 proc. jednak są z tym pewne trudności, a ich główne przyczyny to niechęć ze strony pozostałych obywateli Litwy (79 proc. z nich „czuje się niepożądana”) oraz brak informacji (46 proc.).

Dla 89 proc. ankietowanych mieszkających za granicą tożsamość narodowa jest bardzo ważna. W jej zachowaniu najbardziej pomagają kontakt w z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi na Litwie (92 proc.), śledzenie litewskich mediów (76 proc.), przebywanie z miejscową społecznością litewską (68 proc.) oraz zachowywanie litewskich tradycji i pielęgnowanie świąt (68 proc.).     

Aż 75 proc. ankietowanych mieszkających poza Litwą przyczynia się do budowania dobrobytu i postępu na Litwie poprzez m.in. wspieranie mieszkających na Litwie bliskich, zachęcanie do turystyki w kraju, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów, konsultowanie litewskich organizacji, przedsiębiorców i przedsiębiorstw, udział w działalności naukowej i akademickiej czy inwestycje w rodzinnym kraju.

16 proc. respondentów zadeklarowało, że chce wrócić na Litwę, kolejne 62 proc. takiej możliwości nie odrzuca. Ponad połowa z planujących wrócić na Litwę (57 proc.) chciałaby osiedlić się w swoich rodzinnych rejonach. Najważniejszymi czynnikami przesądzającymi o powrocie są pozostali w kraju rodzina i przyjaciele (64 proc.), wysoka jakość życia na Litwie (42 proc.), możliwość znalezienia pracy zgodnie z wykształceniem (35 proc.), chęć pracy na rzecz Litwy (28 proc.), chęć wychowywania dzieci na Litwie (16 proc.), korzystne warunki dla założenia biznesu (15 proc.). 16 proc. osób, która zaznaczyły takie odpowiedzi jak „sytuacja na Litwie poprawia się”, „nie zostawiłbym/-łabym bliskich”, „po wyjeździe zrozumiałem/-łam, co zostawiłem/-łam na Litwie” i „emigracja jest trudniejsza niż myślałem/-łam” twierdzi, że teraz z Litwy by już nie wyjechała.

22 proc. ankietowanych deklaruje, że nie planuje powrotu na Litwę, ponieważ już urządziło się za granicą, tam ma rodzinę, a do powrotu nie zachęcają również niskie zarobki na Litwie.

Zamiar wzięcia udziału w tegorocznych wyborach prezydenckich zadeklarowało 67 proc. respondentów, 14 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

W internetowym sondażu wzięło udział 1851 pełnoletnich Litwinów mieszkających za granicą co najmniej 6 miesięcy z 61 krajów. Najwięcej z nich to osoby mieszkające i pracujące obecnie w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Belgii. Najaktywniej w ankiecie wzięły udział osoby przebywające za granicą od ponad 10 lat.

Z oficjalnych danych wynika, że w 2018 r. z Litwy emigrowało ponad 32,2 tys. mieszkańców, a imigrowało – 28,9 tysięcy. Od 1990 r. na Litwie ubyło 883 tys. obywateli, czyli 24 proc. mieszkańców. Z przyczyn naturalnych (śmierci) liczba mieszkańców w tym okresie zmniejszyła się o 177 tys., natomiast z powodu emigracji aż o 707 tys.

Na podstawie: ELTA, stat.gov.lt